1976

Berättkripper för 75 år sedan

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...
Bibliotek på Sollerön

Bibliotek på Sollerön

Vid 1800-talets början upprättades på ett och annat ställe inom landet sockenbibliotek, och 1860-talet blev en ...
En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

Den vackra åtta-armade ljuskronan av mässing, som hänger i Sollerö kyrkas södra sidoskepp, skall enligt kyrkans ...
Fiskodlingen på Sollerön

Fiskodlingen på Sollerön

Vanligtvis har de större fiskodlingarna tillkommit efter vattendomstolens dom, som ålagt kraftverksbyggarna och ...
Fjessa-Skinnar Karin Andersson

Fjessa-Skinnar Karin Andersson

Vi har här på Sold haft kändisar långt innan ordet var godtaget i språket. Den verkliga kändisen var vid ...
Fraktfart och passagerartrafik på Siljan

Fraktfart och passagerartrafik på Siljan

Prins August målad av Sömskar Lars Larsson i Tibble Il. FRAKTFART. Den största händelsen på Siljan under ...
Hemslöjd – är den otidsenlig?

Hemslöjd – är den otidsenlig?

Ett tvärsnitt genom hemslöjden av i dag på Sollerön I 1974 års krönika skrev Liv Trotzig om hur Sollerö ...
Jättegrytorna i Ryssa

Jättegrytorna i Ryssa

Red. Anders Pers från Vinäs har i sin bok "Rull Mats" skildrat en ungdomsupplevelse från Ryssa, som vi här ...
Med sjuka ögon till rissmörjerskan

Med sjuka ögon till rissmörjerskan

Olans Margit berättar om vådlig färd på Siljan Det skockar sig av folk kring Olans Margit på avd. 8 på Mora ...
Monas gäslkallskonär

Monas gäslkallskonär

Foto: Rune Håll A kund va ryktyt roli tä sto lagum långt frå å ärå, då mon å Svän-Ann råktes å byrdå minnå ...
Namnet Siljan

Namnet Siljan

Parti av Siljan med Sollerön, sett från Gesunda-landet Av fil. dr Bror Linden När gammelfolk i Älvdalen fick ...
Om forskjutsar och Norins travartakt

Om forskjutsar och Norins travartakt

Jöns Norin med hustru och barnbarn. Vi som nu bor på Sollerön, som numera med sina två broar närmast kan ...
Ordlista

Ordlista

a dödaåt den dära andamåt andenattumbakoma ästimåt ...
Radiogudstjänst från Klikten

Radiogudstjänst från Klikten

Om radiogudstjänster i allmänhet och en på Sollerön i synnerhet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sända en ...
Ru svirväl

Ru svirväl

Um kvälldn e fin vill i åjt å ru dragi stjot uti båtn å rur någä tag å släppär åv revi å brymsär min vevi. An bi ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I "Sool-Oen" 1972 påbörjades en krönika från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. ...
Sollerön – en ca 3000 år gammal ö

Sollerön – en ca 3000 år gammal ö

Strandlinjeformationer i Klikten Det kan kanske vara av intresse att i en bok om hembygden titta lite närmare ...
Sollerön – en rätt skala för människor

Sollerön – en rätt skala för människor

Kommunalrådet Lennart Thorslunds tal vid 200 års jubileet 1915. År 1775 lyckades Solleröborna med hjälp av ...
Sörbu Lars och ”Sjo-satn”

Sörbu Lars och ”Sjo-satn”

Om Sörbu Lars, jägaren, berättaren, sångaren, den alltid sorglöse, godmodige och hjälpsamme, gick otaliga ...
Stenis Lars ”original och kärngubbar”

Stenis Lars ”original och kärngubbar”

Stenis Lars På Sollerön kom för några år sedan ut en liten skrift, som var skriven av en Sold-karl och handlade ...
Till läsaren 1976

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...
Unga sjunga

Unga sjunga

EN NATT I JUNI I vaknät tidåt jän dagA va så fint vedäratt man nästan vårt svag.I djick upp å tittät åjtå i ärd ...
Ur en bondes kladdbok

Ur en bondes kladdbok

Mickelmässotid, vid betraktande av en karta Vem vågar se "Sol-ön" som den Hand, som sjöguden RAN nedifrån ...
Växter vid stranden

Växter vid stranden

Hönsbär (Cornus suecia) från Bråmåbo-stranden, Sollerön. Foto: Edit Färje Sollerön jämte dess många holmar har ...
Vet Ni att

Vet Ni att

Siljan är 3 3/4 mil lång, 2 1/3 mil bred, och ytan är 290 km2
Visste ni att

Visste ni att

Fredrika Bremer var den första (1845) som liknade Siljan vid Dalarnas öga och Sollerön vid dess ögonsten.