1976

Berättkripper för 75 år sedan

Bild efter bild bläddrades förbi i mitt konfirmandalbum från de olika församlingar jag har fått tjäna. ...

En ljuskrona från Siljansfors i Sollerö kapell

Den vackra åtta-armade ljuskronan av mässing, som hänger i Sollerö kyrkas södra sidoskepp, skall enligt kyrkans ...

Fiskodlingen på Sollerön

Vanligtvis har de större fiskodlingarna tillkommit efter vattendomstolens dom, som ålagt kraftverksbyggarna och ...

Fjessa-Skinnar Karin Andersson

Vi har här på Sold haft kändisar långt innan ordet var godtaget i språket. Den verkliga kändisen var vid ...

Fraktfart och passagerartrafik på Siljan

Prins August målad av Sömskar Lars Larsson i Tibble Il. FRAKTFART. Den största händelsen på Siljan under ...

Hemslöjd – är den otidsenlig?

Ett tvärsnitt genom hemslöjden av i dag på Sollerön I 1974 års krönika skrev Liv Trotzig om hur Sollerö ...

Jättegrytorna i Ryssa

Red. Anders Pers från Vinäs har i sin bok "Rull Mats" skildrat en ungdomsupplevelse från Ryssa, som vi här ...

Monas gäslkallskonär

Foto: Rune Håll A kund va ryktyt roli tä sto lagum långt frå å ärå, då mon å Svän-Ann råktes å byrdå minnå ...

Namnet Siljan

Parti av Siljan med Sollerön, sett från Gesunda-landet Av fil. dr Bror Linden När gammelfolk i Älvdalen fick ...

Radiogudstjänst från Klikten

Om radiogudstjänster i allmänhet och en på Sollerön i synnerhet. Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sända en ...

Sollerö Capells laga skillnad

I "Sool-Oen" 1972 påbörjades en krönika från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. ...

Sollerön – en ca 3000 år gammal ö

Strandlinjeformationer i Klikten Det kan kanske vara av intresse att i en bok om hembygden titta lite närmare ...

Sollerön – en rätt skala för människor

Kommunalrådet Lennart Thorslunds tal vid 200 års jubileet 1915. År 1775 lyckades Solleröborna med hjälp av ...

Sörbu Lars och ”Sjo-satn”

Om Sörbu Lars, jägaren, berättaren, sångaren, den alltid sorglöse, godmodige och hjälpsamme, gick otaliga ...

Stenis Lars ”original och kärngubbar”

Stenis Lars På Sollerön kom för några år sedan ut en liten skrift, som var skriven av en Sold-karl och handlade ...

Till läsaren 1976

Sool-0en är färdig för sin femte årgång. På mångas förslag har vi denna gång tänkt att i någon mån samla vårt ...