2005

Den exekutiva utmätningsvågen på Sollerön

Den exekutiva utmätningsvågen på Sollerön

Vid Falu landskansli registrerades den totala mängden exekutivt försålda fastigheter 1810 - 1832 enligt följande ...
Diken på Sollerön

Diken på Sollerön

Det öppna och omväxlande kulturlandskapet är en viktig faktor för Solleröns attrak­tivitet för både fastboende och ...
En Stockholmshälsning

En Stockholmshälsning

Vi som kom till Stockholm på 1930-40 talen var väl en sorts "invandrare" när jag tänker efter. De flesta av oss ...
Fäbodliv

Fäbodliv

Vi hade får i Flena fäbod. Där ingick också en gumse som roade sig med att sätta sprätt på turisterna om dom inte ...
Friidrott i Sollerö IF

Friidrott i Sollerö IF

Under år 2004 var sommarens främsta idrottshändelse utan tvivel olympiaden i Aten, staden där den olympiska elden ...
Glimtar från 2004

Glimtar från 2004

Ännu ett år har gått och Rull Elsa som tidigare fått oss att minnas har lämnat över till oss i redaktionen att ...
Glimtar från kyrkbåtsrodden

Glimtar från kyrkbåtsrodden

"Den sport vi odla och dyrka den föddes oss ej idag, det är gammal vikingastyrka i årornas sega drag" Dikten av ...
Istorior 2005

Istorior 2005

Rullpers Andes i Bängsarvi va båtå marknadn i Mora jänn gångg fö ländj sä. Ä va branug mytji affärär ann djärd ...
Jenbersdrikka

Jenbersdrikka

Jenbersdrikka, ä e nå drikka så dämm djärd i dämm tidär så a feri. Tidär då innt ä fanns pänggär tä andl fö, å då ...
Johan Erlandsson minns

Johan Erlandsson minns

-Jag har många gånger tänkt skriva mina memoarer men alltid uppskjutit det till ett "mera lämpligt" tillfälle. ...
Kan det möjligen ha varit så?

Kan det möjligen ha varit så?

Det är i mitten av trettonhundratalet. Pesten härjar i hela Europa. Den har också nått Sollerön. Folk har flytt ...
Lerön tas in av roddare

Lerön tas in av roddare

Efter första sommarens roddupplevelser och otroligt vackra kvällsturer, föll det sig naturligt att i höstmörkret ...
Liten språk-(sång-)övning

Liten språk-(sång-)övning

SOLLERÖMÅL- ETT VOKALSPRÅKVår dialekt - sollerömålet - har oanade möjligheter till överraskningar. Förutom alla ...
Meteoritnedslaget och Solleröns märkliga tillkomst

Meteoritnedslaget och Solleröns märkliga tillkomst

Ingen såg den komma. Trots det mäktiga ljusskenet som med oerhörd hastighet störtade sig över himlavalvet så var ...
Nya växter 2004

Nya växter 2004

Växter nya för trakten hittas nästan varje år i markerna. Så också den sommar som var. En bra lokal att leta efter ...
Skolbarn skriver

Skolbarn skriver

Julafton 2004I å mejne syskon suld lösget "chifer" så ledät båtanågä jolklapper. Jolklapper lågi je sukka. I ...
Snabbspolade tidevarv

Snabbspolade tidevarv

jag levde i flera århundradeni Jesbäkk, i isbäck, i kalldrag bevaradmig anförtroddes en byför att vaka över våndor ...
Soldfok i Stockholm

Soldfok i Stockholm

Ända in på 1900-talet sysslade Sollerö-borna nästan uteslutande med jordbruk, boskapsskötsel och skogsbruk. Lönen ...
Sollerö arkipelag

Sollerö arkipelag

Utsikten från Gesundaberget utgör en betagande syn. Därifrån kan hela Sollerön ses, inbäddad i grönska och ...
Teckningar

Teckningar

TeckningarLadda ner
Till läsaren 2005

Till läsaren 2005

"Jag ville jag vore om vårenen påse  ringblommefrön som sattes av någon ömhänt mas i en blomsäng på ...
Turistens önskan

Turistens önskan

Mel: I Gällivare trakter Text: D.K. Bråmå Alice Carlsson som turist vid nyårsrevyn 1953 Jag är en ...
Utanmyra på glasplåtar, Anders Leijon

Utanmyra på glasplåtar, Anders Leijon

Det är julafton hemma i Busgard i Utanmyra, medio femtiotal, tomten har bullrande tagit sig innanför dörren. ...
Vadmalsstampen i Ryssa

Vadmalsstampen i Ryssa

Vadmal är det textila material som tidigare var oumbärligt för allmogen i synnerhet till arbetskläder. Det är ...
Våra roteslogar

Våra roteslogar

Från Lavas Järks anteckningarMel: Flickorna i Småland På våra roteslogar där som kärr och mossa grordär är det ...