Skolbarn skriver

Julafton 2004
I å mejne syskon suld lös
get ”chifer” så ledät båta
någä jolklapper. Jolklapper låg
i je sukka. I sukkon fanns ä
Vu-Gi-Oh (kort) åje klukka å
Jet lego pak. Såjopät I til
min tä förberedjolbordä. Så
kam fasmor å faifar. I å mejne
syskon delät åjt väre
jolklapär a oder mäss vir
väntetum upå tomtan. Da
fyry sågum vir å Kalle Anka
Så kam tomtan. I fick
jet lego pak åjän fotbåll,
jätt pingis net å rakket å
båll åjen radio. Jätt nott
ställ å ”Fem på rymmen”
( cd) å ”karaoke”. Så fick int
nå mer. Sä djikk tomtan.

Johan Jönsson, klass 4

Den okända kärleken.
När våren äntligen är här kommer årets nya bär
Och så händer det att man
blir kär
Och när de röda fröna
växer upp till denna vackra ros
Då känns det som man fått en
kärleks dos.
Kärleken är inte bara guld utan
att bära skuld.

Sara Carlsson och Hillevi Brottare, klass 5

Den nya platsen!

Det var en gång en tjej. Hon bodde uppe på Gesundaberget. En dag kom hon på att hennes liv var ganska tråkigt. Samma gamla berg dg ut och dag in!

– Jag vill upptäcka nya platser som ingen vet om, sa hon för sig själv. Innan år 703 är slut skajag ha upptäckt en ny plats!

Hon tog sittliften ner och körde iväg på sin moped. Hon körde och kom fram till en sjö. Där fick hon lov att simma tills hon fann land.

Tjejen upptäckte att det var en ö. Den var obebodd. Den hade säkert inget namn heller. Hon måste döpa den! Just i den stunden kom solen fram och tjejen tyckte att den log mot henne. Få se nu… Sol…ler… och så en ö. Sol-ler-ön. Sollerön! Ön ska heta Sollerön! Hon hade hittat en ny plats!

Jessica Clegg, klass 5

Ä va jen gång en tomtä familj som bodd Ijet fjås Ijen fäbud. Ä närmes sig jol å snjon låg å gnistret i kåld vinternåti. Nisse va yngst krippen i familjen. An låg tyst i säj säng, å lysnät upå vindn. Ä knastret o spräket i el stugu. Nä ä blåst sum mäst äld el tatje å blås bårt.

Nisse fros, tåmtar ad måssa i sändjen i ställä för filter. Nisses måssa ad gott sund,

typiskt täntjer Nisse. Nu får an luv å såvå min donda filtn såm pikkes, såm ann åss mona add gart. Nisse smygär tyst båta skåpä å ämter filtn. Sä gor an å lägg si attä, män e ä kolder änn ann troddä. Nästa morgun e ann förkyld så ann duv int go båti skåjlan. Men Nisse snart frisk. Joli va rolin tytjet Nisse. Å ann sir frammemot sumom fö då sa Nisse fåjop tomtefar min fjosä.

Lorina Flinta, klass 4

Ä bles kåldä genum romä. Så fick dämda små vändjär å röru på si. Dondan lill varälsn rödät u på si å drog tättjä upå aku. Ä e je älva så kum in i romä. 0 a ljost år å jen litn prässtkrågå åttå min ära. Um man gor litä länger bort så kum man bota jän stur tjock stubbä. Da bor dämda små äster min vändjär… Äld nja int diräkt äster min vändjär. Ä e älvoras skalbaggs-äster. Däm e bra dragdjor i skojän, tjåldjor, riddjor, mjoktjynär å man kan tillå min tävel min däm. Brevi stållstubban stor ä jän stubbä så kan prata. När dodan tjokk älvo kum föbi, se ann tjokk småkk, att älvo e jänn tjokk småkk. Då bruker o sparka på näsär o stubban, så att an bi alldeles tyst. Så kann int an säj nå dumt upå tre dågå.

Johanna Ekmark, klass 4

Soldn ejen rasend ö
0 e jen fin ö. Vart man en gor eä grant. På mismår kan man ärå fion musik i emmbygds
gårdn. Man danser å a roli. Åller skratter å sjunger. Månger ar dräkter up si. I ar sold
dräktn up mi. An e gran å fin.

Johanna Flinta

I tytcher um di.
Du e sum je sukkerbit.
Du e de finaste i ar i mitt hjärta.

Johanna Flinta

Jag går ut till klippan som leder ut till havet. Du kommer
Och sätter dig bredvid mig och håller min hand och du säger:
Kommer du alltid att älska mig? Jag tittar ut i havet, det rinner
en tår ner för min kind och blir en droppe i havet.
Den dagen du hittar droppen igen, den dagen kommer jag sluta älska
dig.

Rose-Marie Hillring, klass 6

Drömmar
En dröm för dig
En dröm för mig
Alla har väl en dröm för sig
Drömmar om natten
Drömmar om dan
Drömmar om livet och framtida svar.
Tiden står still
där drömmar finns till.
Livet går framåt som
drömmarna vill.

Sara Carlsson, klass 5

Längtan efter dig
Rosen är röd hjärtat
är rött. Varför är allting
så rött? Min ångest att
jag ej förbrann
Min längtan att få vara
Hos dig är så stor
Att jag ej tror.
Jag vill ej leva,
för jag kan ej
vara utan min Eva

Sofie Matsson

Yver stener o stuckär
Lite blåber i flucker
Mm va gott ä smäker
0 soli skäjjn upå mejn fräknär.
I fann lite fler å
Ijät bar mer.
Um munni e i blå,
men e ä fint e å.
I sätt mi nid å funderär
Um i sa fluck någe til
Men i kum fram til
att i int vil.
Då gor i emat min
kvidin full åv blåber.
Nu täncher I int gätå nå mer

Therese Westman

När vinterns kalla natt är slut,
hörs barnens glada bus!
Men nu är vintern slut och
Alla barnen leker ut.
Dom leker att dom är rika som troll,
hela natten lång!
Men snart kommer natten
och barnen är trötta som katten.
och snart går dom in och
sover sött hela natten.

Anna Erkers

Det var en gång en liten hundvalp som hette Anni. Hon var en busig hund som älskade att spela fotboll. Nu ska du få höra hur hon egentligen lärde sig att spela fotboll. Det var en solig dag i juni när hon skulle följa med Sara hennes matte och leka i parken. Sara hade med Annis favoritleksak hennes dragkamps snöre. När dom kom fram till parken så märkte Anni att det fanns en massa hundar hon kunde leka med. Men nej nej dom skulle träna på att göra olika tricks. Då helt plötsligt kom nåt susande från andra sidan parken. Anni sprang fram för att kolla vad det var. Det var en fotboll. Hon hade sett hur barnen spelade så hon försökte att spela och det funkade. Hon kunde spela fotboll.

Dagarna efter det var fotbollen hennes favoritleksak.

Anna-Bära Mattsson