2003

Böter mot rådn å fåsskall

Rubriken är som synes lokalt knuten till vårt soldmål. Översättningen kan lyda enligt följande: Bot (eller skydd) ...

Dagens skogsbruk på Solleröskogen

Hur bedrivs skogsbruket på solleröskogen nu på 2000-talet? En krympande kategori skogsägare, de som själva vill ...

En dialektlänk mellan öst och väst

För snart 2000 år sedan frigjorde sig de nordiska språken från de övriga german­ ska. På den tiden hade ...

Fem gyllene år i Spanien

Karin och jag var anställda på ett fem-års-kontrakt som präst och husmor på Svenska Kyrkan i Fuengirola. Huvudman ...

Klimp å päron

Nån gångg vänn månad bium vir budigär tä kumå båta fastär fö tä jätå klimp å päron, i å någä til. Klimp å päron, ä ...

Kyrkoherde Nyvall

En kyrkoherde på Sollerön med internationella ut blickar Mellan 192 2 och 1929 var Johannes Nyvall kyrkoherde ...

Landrensning

Innan timmerbilarna i slutet av 1950talet tog över transporten av timmer från skogarna användes ju vattendragen ...

Levsnäs, ett fritidsområde

Mitt engagemang på Sollerön började 1979. Jag förvärvade då aktierna i Sollerö Tomt och Fritid AB, ett bolag som ...

Pilgrimstankar återuppväckta

Att vara pilgrim Att vandra som pilgrim är att bevara en tusenårig tradition. Vandringstraditionen är lika ...

Släkten i Mångbro

Mor talade ofta om "släkten", och man kände värme och samhörighet i hennes skildringar. Släkten var en viktig del ...

Sollerö Fiskevårdsförening

Fisket är en av de näringar som utövats på Sollerön lika länge som bebyggelse funnits här. Detta visar det äldsta ...

Solleröns siste fjärdingsman (K-E Ingel)

Den polisiära verksamheten i bygderna var under långa tider en kommunal angelägenhet. Vanligtvis fanns en s.k. ...

Till läsaren 2003

Solleröns centrum vid kyrkbacken (Båkkan) har fått en ny och tilltalande profil när nya sockenhuset SOLD! står ...

Vägen ut och längtan tillbaka (Axel Myrman)

Pappa hade i hela sitt vuxna liv dåligt samvete för att han som ende sonen flyttade ifrån sitt barndomshem ...