Teckningar

Utanmyras egen tecknare – Svarv Nils Jönsson – fångar med några pennstreck såväl lokala som riksbekanta personligheter. Sool-Öen presenterar nedan ett litet urval.

Loket” Olsson
Mytjås Koxn
Thomas Di Leva
Hans Erik Olsson