1979

Att vara barn på Kråkbåkk

Att vara barn på Kråkbåkk

Lagmans Kisti med sonen Hjalmar Vid sekelskiftet var Sverige något av ett U-land. Det fanns många människor i ...
Barnbespisningen och vinhandeln

Barnbespisningen och vinhandeln

Två stora ärenden i den gamla kommunalnämnden År 1842 brukar betecknas som den svenska folkskolans födelseår. ...
Björkaluffaren

Björkaluffaren

En episod som jag som 10-åring fick berättad om och om igen under långa hästkvällar i Björka av främst Bus Per och ...
En stockholmsresa för 100 år sedan

En stockholmsresa för 100 år sedan

På 1950-talet hade jag fotvård i Mora. En dag kom Kall-Karin från Bergkarlås in till mig och ville ha hjälp mot ...
Fäbod i omvandling

Fäbod i omvandling

Svart Ull-gard Lövberg 1930. Teckning: Gunnar Larsson Stressade och utleda på arbetet, världen och oss ...
Fattigvård för 200 år sedan

Fattigvård för 200 år sedan

(Utdrag ur seminarieuppsats om fattigvården på Sollerön från slutet av 1700-talet till omkr. 1900) I och med ...
Fösst stiji

Fösst stiji

Då däm add släj je! »Svartn«, add däm ve upi Gas (Garsås) frå äkkti min däm så add vurti dömdär. Så um däm så ärd ...
Glimtar från 1978

Glimtar från 1978

Eva-Britt Löf Våren kom ovanligt tidigt till Sollerön det här året. Redan i februari stack en liten tussilago ...
Goda grannar

Goda grannar

Bond Anna »Du frågar om jag minns, hur de gamla hade det förr? - Ja, jag minns väl morfar, som »djikk mylå«. ...
Gravskrift

Gravskrift

En ljusröd sandstenshällav förnämligt hantverkssnittrest i utkanten av kyrkogården.»Här Hwilar Rättaren ...
I sjukvårdens tjänst

I sjukvårdens tjänst

För oss över 70 år har otroligt mycket ändrats sedan vi var barn. Kanske särskilt här på Sollerön, som då var mer ...
Jänn nyårsafton i slutä åv aditoundratalä

Jänn nyårsafton i slutä åv aditoundratalä

Mormor mäj, »Rullugårds-Ann« kållät däm on mytji åv, men um ä kam nå brev äld nå a ännä så stodd ä Erik Olof ...
Mått, vikter m.m

Mått, vikter m.m

Ytmått från 1700-talet (Alla mått ungefärliga, då storleken skiftar från olika orter och tider.)1 tunnland = 2 ...
När Starken och Trapp Kerstin for till Leksand

När Starken och Trapp Kerstin for till Leksand

Bråmå Karin Böjd över sitt broderi sitter Bråmå Karin Jönsson i lasarettets terapilokaler och arbetar med en ...
Så började vi (första förtjänsten)

Så började vi (första förtjänsten)

Under hösten 1978 arbetade en studiecirkel av pensionärer på mellan 70-80 år under Johanna Brafs ledning med ...
Skolbarn 1919

Skolbarn 1919

Skolbarn 1919, foto: Bond Johan Andersson.Sittande fr. v. Maria Svarven, Skinnar Margit, Skräddar Anders, Sturull ...
Skollunch för hundra år sedan

Skollunch för hundra år sedan

Saltströmming, potatis och vikenbrö Mormor brukade berätta om hur det var på Sollerön på 1870-talet, då alla ...
Släkten som fick namn efter Sollerön

Släkten som fick namn efter Sollerön

Olof Sollerman eller »Böhl-Olle« i trettioårsåldern Då min far och vårt släktnamn stammar från Sollerön har jag ...
Socialvård

Socialvård

Något om mina erfarenheter som social förtroendeman i den lilla kommunen Sollerön och stora kommunen Mora skulle ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i »Sool-Öen« 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Svartn – Dråpet på kronofjärdings­­mannen

Svartn – Dråpet på kronofjärdings­­mannen

I sin sockenskildring av Dalarna gav Arosenius en mycket egendomlig svartmålning av Solleröbornas sinnelag. Han ...
Till läsaren 1979

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...
Tolla Mariane

Tolla Mariane

Foto: Ernst Karlsson Sollerön har alltid haft kunniga hantverkare, dom har hantverket i blodet. De ha såsom ...
Ur gamla protokoll

Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från 15 April 1866: - »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden ...
Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar

Ur Håll Nils Mattssons uppteckningar

Forts. från årgång 1978 Svårförklarliga namn på ängar äro t.ex. ku "lånis-änndjä, det kan möjligen ...
Vägen till ”Gambelkullgatu”

Vägen till ”Gambelkullgatu”

Det är inte så lätt att vara gammal, har aldrig varit det. Inte att vårdas som ett själlöst paket på Långvården, ...
Vet ni att

Vet ni att

I Sollerö kommun hade kommunalnämnden för drygt 100 år sedan uppgifter som i dag ligger på facknämnder att besluta ...