1979

Barnbespisningen och vinhandeln

Två stora ärenden i den gamla kommunalnämnden År 1842 brukar betecknas som den svenska folkskolans födelseår. ...

Fösst stiji

Då däm add släj je! »Svartn«, add däm ve upi Gas (Garsås) frå äkkti min däm så add vurti dömdär. Så um däm så ärd ...

Jänn nyårsafton i slutä åv aditoundratalä

Mormor mäj, »Rullugårds-Ann« kållät däm on mytji åv, men um ä kam nå brev äld nå a ännä så stodd ä Erik Olof ...

Mått, vikter m.m

Ytmått från 1700-talet (Alla mått ungefärliga, då storleken skiftar från olika orter och tider.)1 tunnland = 2 ...

Skolbarn 1919

Skolbarn 1919, foto: Bond Johan Andersson. Sittande fr. v. Maria Svarven, Skinnar Margit, Skräddar Anders, Sturull Anders, Vass Selma, Flint Stina, Anna Lund, Märta Lundberg, Ryss Maria, Trapp Frida, Maria Solin, Håll Anna i Kulåra och Måsull Selma. Andra raden: Båck Frida, Olans Maria, Flintull Maria, Grömings Margit, Lärk Nils, Rullpers Anders från Bodarna, Anders Kalén, Sol Anders, Jannes Böhlmark, Lassdanil Karl, Anna Sarén, Hinders Ivar, Bråttums Jannes och läraren Bruter Mas (Mats Larsson). Tredje raden: Markus Jannes, Bos Sven, Kulär Anders, Brutärmas Einar, Sågär Gustav, Trombu Anders, Bengts Anton, Fält Anders, Ryssmas Lars och Karl Björkqvist.

Skollunch för hundra år sedan

Saltströmming, potatis och vikenbrö Mormor brukade berätta om hur det var på Sollerön på 1870-talet, då alla ...

Släkten som fick namn efter Sollerön

Olof Sollerman eller »Böhl-Olle« i trettioårsåldern Då min far och vårt släktnamn stammar från Sollerön har jag ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i »Sool-Öen« 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...

Till läsaren 1979

Du har i din hand en ny årgång av Sool-Öen, den åttonde. Du frågar dig, om det inte snart är färdigskrivet? Kan ...

Tolla Mariane

Foto: Ernst Karlsson Sollerön har alltid haft kunniga hantverkare, dom har hantverket i blodet. De ha såsom ...

Ur gamla protokoll

Kommunalnämndsprotokoll från 15 April 1866: - »nemden« hade att besluta om en begäran från »Härr Handlanden ...