1975

100-åringen och Sollerö långdans

100-åringen och Sollerö långdans

Dunder Karin Jönsson Ibland kan man utan att ha någon allvarligare målsättning bli inblandad i händelser, som ...
Båtfabriken som blev allianskapell

Båtfabriken som blev allianskapell

Ryssa kapell I början av sekelskiftet var Ryssa ett ganska folktomt fäbodställe vintertid. Från omkring 1914 ...
Befolknings- och förmögenhetsförhållanden

Befolknings- och förmögenhetsförhållanden

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro Från vilken tid Mora blev administrativ sockenbildning är ännu höljt i dunkel. ...
Flena, intervjuer

Flena, intervjuer

Håll Anna släpper ut korna. Foto: Rune Häll. I "Sool-Öen" 1974 publicerades en seminarieuppsats av fil. stud. ...
Flenberget – Trollberget

Flenberget – Trollberget

Flenberget med den vackra utsikten mot Siljan och trakten där runt om minns väl alla, som någon gång varit dit ...
Flottning på Siljan

Flottning på Siljan

Sjöfarten på Siljan under tre århundranden Flottningen Skiljet vid Sanda (Mora Noret). Foto: Sven Berg, ...
Hornblåsarträff i Gesunda

Hornblåsarträff i Gesunda

fr. vänster: Carl Gustav Färje, Sven Bohm, Britt-Johan Persson, Pelle Jakobsson, Mats Moen, Ralf Mååg, Gunnar ...
Jan Petter Ringström, en rallare kommer till byn

Jan Petter Ringström, en rallare kommer till byn

Jan Petter Ringström Jan Petter var värmlänning med värmlänningens goda humör och optimism. Han kom tillsammans ...
Je fin taväl

Je fin taväl

Je fin tavelTä sto båti Klicktimå sjå soli go nidå immäln e brandgol å lila å rod.Ald åk nittär Ryssågådå ...
Knikåkall och lidulås (leksaker)

Knikåkall och lidulås (leksaker)

Samtal om gamla leksaker Trähästar från Sold. Man har föreslagit att de stackars barnen i våra glesbygder, ...
Med Sollerökören under sju decennier

Med Sollerökören under sju decennier

Sollerö-kören vid kyrkan år 1922.Bakre raden fr. v: Rull-Anders, Mas-Albert, Ryss-Anders, Bom-Lars, D K, ...
Något om ormbunkar

Något om ormbunkar

Sollerö socken har c:a 14 arter av ormbunkar varav de flesta är allmänna och går under dialektbenämningen ...
När kyrkoherden ej passade tiden

När kyrkoherden ej passade tiden

Protokoll från prostvisitation i Sollerö församling 1781 berättar om detta och annat. § 4 "Wid ...
Njuttan – Sol Anders Larsson

Njuttan – Sol Anders Larsson

A. L. Newton "Vir träffasum upp vi Njuttan". Så låter det än i dag på Sollerön. Alla vet var den mötesplatsen ...
Om glatt humör och god kondition. ”Stur-Ull”

Om glatt humör och god kondition. ”Stur-Ull”

"Stur Ull" - Krång Olof Jönsson. Om glatt humör och god kondition Musiken har i alla tider haft en ...
Prästen och klockaren i stigluckan

Prästen och klockaren i stigluckan

När de stod där i portenvar allting förbi. Gökarnas rop i ÅgåbåckSkratten i smultronrösenaTröskverkets sång i ...
Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt

Början av 1930-talet var en besvärlig krisperiod med stor arbetslöshet, och som en följd därav var det svårt att ...
Sällsamt möte vid vikingagravarna

Sällsamt möte vid vikingagravarna

(Ibland upplever människor sällsamma händelser och möten, vilka kan vara svåra att ge en naturlig förklaring. För ...
Skolbarn på Sollerön får danska kamrater

Skolbarn på Sollerön får danska kamrater

Sand-ormen En dansk lärarfamilj gjorde för några år sedan en turistresa i Sverige och råkade hamna på Sollerön. ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Här följer forts. av den skildring som påbörjades i 1972 års krönika och som härrör från ett handskrivet ...
Sollerö församling 200 år

Sollerö församling 200 år

8 maj 1775 - 8 maj 1975 Från Gesundaberget kan man vid klart väder se åtta kyrktorn, vilket är någonting ...
Sollerödräkten – barndräkten

Sollerödräkten – barndräkten

Barndräkten "Aldrig får jag se något vackrare än en lillkripp, som är finklädd och pyntad", sa Jans-mor en gång ...
Till läsaren 1975

Till läsaren 1975

Denna den fjärde årgången av "Sool-öen" följer i stort sett samma linjer som de tre föregående. Forntid - nutid - ...
Ur en bondes kladdbok

Ur en bondes kladdbok

Skräddar Karin, omkr. 1920. Foto: Karl Lärka Rull Kari i Bråmåbo, även Skrader Kari kallad, min farmors syster. ...
Våra skvaltkvarnar

Våra skvaltkvarnar

När människan hade hunnit så långt i sin utveckling, att hon kunde ersätta muskelkraften eller den mänskliga ...
Vet ni att: rapport om föreningar

Vet ni att: rapport om föreningar

Det finns 37 föreningar inom Sollerö församling Den största är Sollerö Hembygdsförening med 1.503 medlemmar ...