Föreningar, Sollerön

Sollerö Hemslöjdsförening

Sollerö hemslöjdsförening bildades år 1950 och hör till de yngsta av Dalarnas elva hemslöjdsföreningar. År 1951 ...

Tjurföreningen och tjuren Drott

Den 26 oktober 1913 bildades Sollerö Tjurförening och dess första styrelse kom att bestå av Håll Lars Larsson och ...