J.U.F.-klubben

JUF-kurs i Kulåra 1933 Stående fr vänster: Anna Håll, Nils Matsson, Anna Nilsson Lärarinnan fru Lindström. Kursledaren Holmer.
Sittande fr vänster: Lisa Kallin, Kerstin Matsson, Mas Nelly Nilsson, Ruth Kallin, Milå Karin Andersson, Bond Erik Persson, Karin Nilsson.

 År 1932 bildade Sigurd Örjangård en JUF-klubb på Sollerön. Fru Örjangård ställde troget upp vid sin makes sida och inbjöd till kursdagar och glad samvaro i det gästfria hemmet.

Jordbrukar Ungdomens Förbund hade till uppgift att främja och stödja ungdomens intresse för jordbruket.

Sitt fasta stöd hade klubben på Sollerön i Bond Lina Matsson, som helt oegennyttigt och helt utan ersättning gick in för uppgiften. Bland annat fick medlemmarna till henne lämna sina grönsaker till försäljning. Hon förmedlade varorna till Rylanders fruktaffär och till hotell i Mora. Det hände att hon tog grönsaker ur eget trädgårdsland, när hon tyckte att t. ex. våra sockerärtor var övermogna.

Klubbarbetet gick så till att varje medlem hade ett eget grönsaksland. Inköp av frö, hur många timmars arbete som gick åt till sådd, rensning och skörd, vad man fick sälja och värdet av det man tog till hushållet; allt skulle bokföras. En konsulent kom någon gång under sommaren och inspekterade våra grönsaksland. Han gav också goda råd för skötsel och bokföring. På hösten anordnades kursdagar i medlemmarnas hem under en kunnig konsulents ledning: Elsa Lindström eller Maggie Holton.

Vi delades upp i grupper och fick lära oss att tillreda grönsakerna vi odlat, och att konservera som det gick till på den tiden. Någon gång hände det att ett lock inte fastnade, men som den glade Svarvkitt Gunnar sa: ”Går burken upp, äter jag upp det som är i den”.

En kväll på hösten ordnades en utställning i Ordenshuset på årets skörd med försäljning. Så förekom lätt underhållning som Ryss Karin Nilsson övat med medlemmarna.

Lägerkurs anordnades på Marielunds gård i Gagnef. Matlagning och bak fick skötas av deltagarna under ledning av duktiga skolkökslärarinnan Elsa Lindström. Agronom Örjangård med fru kom en dag på besök. Lägerveckan förflöt fort med bad, sång, lek och utflykter samt med studiebesök på en stor ladugård och hönsgård.

En sjuksyster kom och lärde oss de första grunderna i sjuk- och barnavård. Först och sist en glad, kamratlig samvaro med JUF-are från olika socknar i Dalarna.

Lägerkurser anordnades också flera somrar på Sollerön under JUF-konsulent Nils Enbloms ledning. Ungdomarna bodde i tält nere vid stranden i Kulåra och maten lagade man i Håll Nils Matssons gammelstuga. Både Bond Lina och Bond Anna lämnade välvilligt bidrag till hushållet, såsom potatis, morötter, grönsaker av olika slag, bär och frukt. Ryss Gustav fiskade upp både sik och abborre, som givetvis mottogs tacksamt av den som för tillfället var kock. JUF var en förening, som på ett ypperligt sätt förenade nytta med nöje och gav ett gott kamratskap.

Anna Stunis