Sollerö Barnfilmstudio

I januari 1989 började projektorerna snurra igen i Sollerö Kommunalhus, när Sollerö Barnfilmstudio öppnade vårterminens filmprogram med att visa ”Den oändliga historien”. 139 barn köpte medlemskort första terminen och fortfarande 2 år senare är filmstudion i full gång och förutom ett filmprogram för de som under året fyller 7 år har man utökat med att även visa film för de som är 11 år.

14 kvinnor arbetar aktivt med filmstudion varav 4 har utbildat sig till biografmaskinister. Allt arbete sker på ideell bas. Ekonomiskt bidrag för att rusta projektorer och köpa in ny förstärkare samt högtalare har föreningen fått från Svenska Filminstitutet. Bidrag till filmhyror har man fått från Mora kulturnämnd. Föreningen har haft studiecirkel genom Vuxenskolan, vilka även har bidragit med att betala 2 filmhyror per år. Under hösten 1989 köpte Mora Kommun all biografutrustning av de förra ägarna, Sollerö Bio, vilka tidigare lånat ut dem gratis till föreningen. Nu har således kommunen ansvar för service, reparationer och nyinköp. Under 1990 installerades nya mörkläggningsgardiner i stora salen och under 1991 skall det bli en ny filmduk. Länge leve biografen!

Britt-Marie Meyer


Det prasslar av godispåsar och stämningen är hög när mellan 80 och 100 barn tar plats i Sollerö kommunalhus för att se film på söndagseftermiddagen. På första bänkraden ser vi Emma lsraelsson, Annica Martén och Åsa Martén. Foto: Britt-Marie Meyer
Lena Andersson och Ulla-Karin Wik skriver ut filmstudiokort till bl a Per Fräs och Jonas Meyer. Foto: Britt-Marie Meyer
Eva Ekman ser till all båglampkolen brinner med fin låga,
medan Kerstin Arnelo laddar den andra projektorn med en ny filmakt. Foto: Britt-Marie Meyer