1984

Då mon byrjär å rekän ättär i säjnä anakk

- Ur e ä mona, son du brukär rekän tidi, son släkså ir gamblor reknir, då int i ärär att ir reknir ättär månadum å ...

Då vir sömätum iop sväinan

Ä va jän oost, i å Karl å Axel va bar nå ungg pöjkär milå 14 å 20 år. Vir vaum i skoim å äggum. Då vild int ä si ...

Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson, född 1877, död 1959, flitig upptecknare åt Landsmålsarkivet. Hans uppsatser i skilda ämnen, foton och teckningar har ingått i många årgångar av Sool-Öen. Artikel om honom finns på sidan 20 i årgång 1978.

Solleröns döderhultare – Per Flintha

Trä har i alla tider varit ett naturligt material att hantera för Solleröbor som fått sin utkomst och försörjning ...

Till läsaren 1984

Vardagen dominerar vår tillvaro men kryddas understundom av såväl planerade avbrott som oväntade händelser, som ...

Utanmyra

Nästa lördag som är den 27:e i denna månad blifver gärdes gårds syn omkring stora Mångsbergs åkern samt Hol åkern ...

Utanmyra – en gammal vikingabygd

Flygfoto över Utanmyra 1936. Utanmyra eller Utåmör som det heter på Sollerömål är den till ytan största av ...