1984

Ä så morfar åldär int tålum

Ä så morfar åldär int tålum

I minns full, ur glad du vårt,då i köjtät ättär di å gnog,- les fö mi morfar,då glisät du litä,-- å sågåit så ...
Älvdalspojkens uppenbarelse

Älvdalspojkens uppenbarelse

Då man var barn - på 1880-talet - talades i Sollerön mycket om "älvdalspojken" och hans märkliga uppenbarelse. Det ...
Berätkrippär

Berätkrippär

"I vitter sa i go nä prästim, å sä sa i gofram a pingst." Översatt lyder det så: "I vinter skall jag läsa för ...
Bortbytingen

Bortbytingen

Vidskepelsen har alltid varit stor omkring födelse och död. Sven Hinders berättar: "I Storlavasstugan på ...
Då mon byrjär å rekän ättär i säjnä anakk

Då mon byrjär å rekän ättär i säjnä anakk

- Ur e ä mona, son du brukär rekän tidi, son släkså ir gamblor reknir, då int i ärär att ir reknir ättär månadum å ...
Då vir sömätum iop sväinan

Då vir sömätum iop sväinan

Ä va jän oost, i å Karl å Axel va bar nå ungg pöjkär milå 14 å 20 år. Vir vaum i skoim å äggum. Då vild int ä si ...
Djässbod förr i värdn

Djässbod förr i värdn

Äktenskapet var af Gud stiftat. Detsammas ingående blef därför inte blott en hjärte- och hederssak utan äfven en ...
Fest i Kulåra

Fest i Kulåra

När jag tänker tillbaka på min barndoms Kulåra, blir jag lätt nostalgisk. På den tiden fanns i byn sju gårdar, som ...
Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson

Håll Nils Mattsson, född 1877, död 1959, flitig upptecknare åt Landsmålsarkivet. Hans uppsatser i skilda ämnen, foton och teckningar har ingått i många årgångar av Sool-Öen. Artikel om honom finns på sidan 20 i årgång 1978.
Hur barn uppföddes med ”flaska”

Hur barn uppföddes med ”flaska”

I min ägo har jag en gammal sak som jag fått efter min mormor. Det är en hörnflaska liknande ett kruthorn - efter ...
Milstolparna

Milstolparna

Den högtidstalare finns väl knappast som inte använder ordet ''milstolpe" när det gäller att riktigt understryka ...
När Flintull Lass fick Nisis Kisti

När Flintull Lass fick Nisis Kisti

Giftermål har alltid skett inom det egna ståndet, och ingen inom den släktgren det här gäller, har gift sig med en ...
När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

När Ryss Kari fick ersätta barnmorskan

En episod ur farmors rika minnesalbum, med berättar- "klåda", jämförelser, kommentarer om då och nu. Hennes ...
Om seder kring bröllop och begravning

Om seder kring bröllop och begravning

Vid livets höjdpunkt  Kyrkbacken är full av folk. En bil kör fram. Ut kliver en ung, söt brud klädd i vit ...
Solleröns döderhultare – Per Flintha

Solleröns döderhultare – Per Flintha

Trä har i alla tider varit ett naturligt material att hantera för Solleröbor som fått sin utkomst och försörjning ...
Som de gamla sjunga

Som de gamla sjunga

Något om vaggvisor och barnvisor på Soll "Ru, ru Månggsjo, mångger fisker Jinggum vir,stupp dem nidi sättjen, ...
Sund Anders – fosterbarn

Sund Anders – fosterbarn

Födelse - död. Vägens början och slut. Utan dem skulle ett människoliv inte vara ett liv. Därför omger vi dem med ...
Till läsaren 1984

Till läsaren 1984

Vardagen dominerar vår tillvaro men kryddas understundom av såväl planerade avbrott som oväntade händelser, som ...
Utanmyra

Utanmyra

Nästa lördag som är den 27:e i denna månad blifver gärdes gårds syn omkring stora Mångsbergs åkern samt Hol åkern ...
Utanmyra – en gammal vikingabygd

Utanmyra – en gammal vikingabygd

Flygfoto över Utanmyra 1936. Utanmyra eller Utåmör som det heter på Sollerömål är den till ytan största av ...
Vänd så berättes

Vänd så berättes

Ur "Gammalt och Nytt dag för dag" III Skräddar Jöns Jönsson f. 1840. Foto: Karl Lärka Karl Lärka berättar om ...