Skräddar Daniel Danielsson

Rothagen 1871-1958

Musiken har följt Skräddar Daniel genom livet. Debuten gjorde han som dragspelare, så ung att både parvel och magdeburgerspel fick bäras till dansstugan. Senare kom fiolen att bli det mest använda instrumentet, och den följde honom överallt. Han hade alltid sin fela med till skogen, och eftersom alla sönerna var spelkunniga och det fanns tre fioler i familjen, så musicerades det flitigt i timmerkojan om kvällarna.

Skräddar Daniel var en händig karl. Grova arbetsnävar hindrade honom inte från att tillverka vackra alster i trä. Denna handens skicklighet och kärleken till musiken är fina egenskaper som han lämnat i arv till barn och barnbarn.