Oscar Eriksson

Mångbro kvarn 1881-1915

Född vid Ensjö kvarn, söder om Gärdsjö by i Rättviks socken. Han fortsatte i sin faders fotspår och blev mjölnare. Som nygift kom han år 1907 med sin hustru Maria till Sollerön, där han var mjölnare vid Mångbro kvarn söder om Gesunda, till sin död år 1915.

Solleröns ålderman och spelman Johan Svensson – Svän Johan – född 1887, minns mycket väl Mjölnar Oskar. ”En trevlig karl som jag spelat mycket ihop med” säger Johan.


Schottis efter Oscar Eriksson

Hambo efter Oscar Eriksson

Vals efter Oscar Eriksson