Håll Nils Mattsson

Kulåra 1877-1959

I dagligt tal kallad Ryss Nils. Han var en mångsysslare. Vid sidan av arbetet på gården, skogs- och byggnadsarbete hade han många kulturella intressen som t ex musik, fotografering, trädgårdsskötsel. Han var mycket aktiv i hembygds- och nykterhetsrörelsen på Sollerön, och var även lokalkorrespondent i ortspressen. Under nära 30 år arbetade Ryss Nils för Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala samt för Nordiska Muséet i Stockholm, varvid han besvarade otaliga frågelistor i språkliga, folkloristiska och etnografiska ämnen, ofta förtydligade med egna teckningar och fotografier, Detta material inkluderar även melodiuppteckningar, eftersom han var en god spelman som ofta och gärna trakterade sina instrument, fioler, cellon och den gamla tramporgeln.

På Ryssgården samlades man i ljumma sommarkvällar, spelmän och åhörare från alla håll på ön. Dit kom de cyklande med fiolen på pakethållaren. ”Palmen” kom ibland vandrande ändå från Utanmyra, varvid hustru Margit hade det stora förtroendet att få följa med och bära fiollådan.


Polka

Kulåra-Polka av Håll Nils

Kulåra-Polka
Scottis

Schottis av Håll Nils

schottis
Vals

Vals i snöyra av Håll Nils

Vals