Roligs Per Andersson

Hjulbäck Siljansnäs 1866-1935

Roligs Per var inte från Sollerön, men näst intill. Siljansnäs och Sollerö socknar gränsar intill varandra och Roligs Per, som hade fäbordar i Leksands-Åsen vandrade ofta över till närbelägna fäbodar på Sollerö-sidan. Där spelade han tillsammans med Soll-spelmännen, och där dansades det ofta i stugorna.

Han gjorde skäl för sitt gårdsnamn, full av lustigheter och glada visor. En duktig spelman var han, liksom sin far, och kunde spela gamla äkta låtar, Samtidigt som han spelade sjöng han därtill med egna ramsor och rim.