Mås Jöns Olsson

Bodarna 1879-1953

Måsull Jöns spelade aldrig i några större sällskap utan musicerade mest i hemmet, dit Ryss Nils och andra spelmän sökte sig. Utöver den tid som gården krävde, ägnade Måsull Jöns en stor del av sitt liv åt kyrkan, där han var något av allt i allo. Han skötte bl. a ringningen och svarade för uppvärmningen. På juldagsmorgonen brukade han gå hemifrån redan vid 1-tiden för att hinna få upp värmen tills julottebesökarna anlände. För denna långa och trogna tjänst som varade i 27 år, fick han ur landshövdingens hand mottaga Kungl. Patriotiska Sällskapets guldmedalj.

Måsull Jöns var en sann djurvän. Han skulle aldrig kunna tänka sig att sitta upp i trillan och åka, utan promenerade bredvid sin vän hästen när färden gick till och från fäboden i Åsen.