Mat och dryck

Cykeljätå

Cykeljätå

Foto: Karin Olofsson Wik Sollerön och cykling går det att skriva mycket om. Det cyklas en hel del, både ...
Det dagliga brödet

Det dagliga brödet

Foto: Torbjörn Nääs Brödfödan, bröfordo Det var Sus Anna Eriksson som var sylärarinna, och nu var tiden inne ...
En skum verksamhet i Bengtsarvet

En skum verksamhet i Bengtsarvet

Gunnar häller i den krossade malten. Foto: Ola Måspers Den minnesgode läsaren kommer säkert ihåg en artikel i ...
Ett fattigbröd från Sollerön

Ett fattigbröd från Sollerön

Teckning av Margit Andersson Min far Böl Ull, yngste sonen till Böl Olof Andersson, "Svartull" kallad, skildrar ...
Jätå

Jätå

Foto: Torbjörn Nääs Ordä »jätå« betydär »mat«. ”I donär jätå” betyder ”Jag lagar mat”. Det kan också vara ett ...
Jenbersdrikka

Jenbersdrikka

Jenbersdrikka, ä e nå drikka så dämm djärd i dämm tidär så a feri. Tidär då innt ä fanns pänggär tä andl fö, å då ...
Klimp å klabbär, sull å sod

Klimp å klabbär, sull å sod

"Vir lagätum åv ä vir addum", säger en av de kvinnor som gett stoff till den här artikeln. ''Vir lagätum åv ä vir ...
Klimp å päron

Klimp å päron

Nån gångg vänn månad bium vir budigär tä kumå båta fastär fö tä jätå klimp å päron, i å någä til. Klimp å päron, ä ...
Kristidskaku

Kristidskaku

Kristidskaku ä e je kaku dämm a bruka båkå fö ländj sä. Fasstär mäj fikk resäftä åv je gåmål kelingg i byrjan åv ...
Mjokgröt

Mjokgröt

Fasster jät mjokgröt Mjokgröt ä e jänn maträtt så va vanlin förr i tidn, då ä va kalas åv nå slag. Ännd inå ...
Mjoksull

Mjoksull

Den uppmärksamme har säkert noterat att en av Solleröns paradrätter har utsatts för angrepp från olika håll. ...
Potatis

Potatis

Potatisens historia är mycket lång, så länge sen som för 7000 år sedan odlades potatis uppe i Anderna i ...
Recept från Sollerön

Recept från Sollerön

Foto: Christina Axelsson Thorssin Femtio år efter Sool-Öens första utgåva känns det rätt att lyfta fram några ...
Sollerö Musteri

Sollerö Musteri

Sara Nord med dottern Ida. Foto: Torbjörn Nääs År 2016 var ett riktigt bra äppelår på Sollerön. Äppelträden ...
Solleröäpplet

Solleröäpplet

Solleröäpplet. Foto: Ullas Arne Andersson Att det finns en äppelsort som heter Soldäpple kom till vår kännedom ...
Sötvåsst å mysuklabbär

Sötvåsst å mysuklabbär

Sötvåsstn kokär man åv mjok så e tjikkvarm. Ägor tä kok åv mjok så a veeri kållt o, männ ä bi int läjk bra, tyttj ...
Tä djärå blodbull

Tä djärå blodbull

Då dämm slattät i gardum förr i tidn,så vårt ä tä ta redå ållt så djikk tä bruk tä jätå älld a nå ana. So djärd ...
Tunnbrödsbakningen – måtte den leva

Tunnbrödsbakningen – måtte den leva

Tunnbröd är en läckerhet, därom är vi alla ense. Likaså att tunnbröd hör ihop med glödstekt sill. Men det ska vara ...