1997

Anders Bondeson, förste kyrkbåtsbyggaren

Vid mitten av 1870-talet drabbades Sollerön hårt av missväxt. Bond Anders Andersson och hans hustru beslöt sig för ...

Anders Brodin

Min far Mats Anders Olsson föddes i Matsgården, Bengtsarvets by på Sollerön den 24 februari 1878 som nummer fyra ...

Båtfabriken på Lerön

Jugen Nils (1875 - 1953) kom från den kända Jugensläkten i Bengtsarvet på Sollerön. Han farfars farfar var Jugen ...

Berit – bandväverskan

Uppe på vinden i en stuga i Nusnäs stod en ovanlig möbel. En liten soldkulla som ännu inte nått skolåldern kom ...

En cykeltur till Norge 1937

I år är det 70 år sedan minnesstenen i Nyby Lits socken i Jämtland restes. Stenen restes till minne av de ...

Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening

Solleröns mejerihistoria varade i knappt 20 år. Två bidragande orsaker till att den inte blev längre var dels ...

Haffsgata – rågång och vinterväg

Sollerö socken var fram till 1775 en sättung, ibland kallad fjärding,*) inom Mora socken. Solbygge sättung som den ...

Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

"Maler og Digter, tag hinanden i haanden, kom op til Dalarne. Det fattiga land er rigt paa skjönhed og poesi, ...

När utriggaren kom till Sollerön

Efter att Anders Bondeson utvecklat en enhetlig kyrkbåtsmodell och levererat "Rättvikarn", 1941, steg nog ...

Sollerön i den arkeologiska forskningen

Allt sedan den äldre järnåldern har Sollerön i sjön Siljan varit bebodd av människor. Sollerön är ett synnerligen ...

Till läsaren 1997

Sollerö Hembygdsbok SOOL-ÖEN inleder med tillförsikt sitt andra kvartsekel med en ny utgåva. Skriften är som ...

Vi var med och byggde ”Nybruni”

I vinter har vi hört dunket nerifrån sjön. Det är pålning som pågår. Den nya välbehövliga bron från Sollerön till ...