1997

Anders Bondeson, förste kyrkbåtsbyggaren

Anders Bondeson, förste kyrkbåtsbyggaren

Vid mitten av 1870-talet drabbades Sollerön hårt av missväxt. Bond Anders Andersson och hans hustru beslöt sig för ...
Anders Brodin

Anders Brodin

Min far Mats Anders Olsson föddes i Matsgården, Bengtsarvets by på Sollerön den 24 februari 1878 som nummer fyra ...
Äppelträdsallén

Äppelträdsallén

Johan Öhmans text till sin egen teckning: Och där ungdomen gårreder jorden och sårskall det spiraskall det ...
Att fara bort och arbeta, i familj i Stockholm

Att fara bort och arbeta, i familj i Stockholm

Vintern 1928 då långbanken höjdes var Ullas Maria och system Anna tillsammans med sin fader Flint Lars som körde ...
Båtfabriken på Lerön

Båtfabriken på Lerön

Jugen Nils (1875 - 1953) kom från den kända Jugensläkten i Bengtsarvet på Sollerön. Han farfars farfar var Jugen ...
Berit – bandväverskan

Berit – bandväverskan

Uppe på vinden i en stuga i Nusnäs stod en ovanlig möbel. En liten soldkulla som ännu inte nått skolåldern kom ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

Barnets Ljus Jag tänder ett ljus för ett barn,som inget riktigt hem har.Jag tänder ett ljus för ett barn,som ...
En cykeltur till Norge 1937

En cykeltur till Norge 1937

I år är det 70 år sedan minnesstenen i Nyby Lits socken i Jämtland restes. Stenen restes till minne av de ...
Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening

Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening

Solleröns mejerihistoria varade i knappt 20 år. Två bidragande orsaker till att den inte blev längre var dels ...
Fösst soldmålskussär

Fösst soldmålskussär

Kuss i soldmål - sa ä va nödit ä, ä? So tykkt systär mäj, så a bott "bårrt" i snart fämti år, änd sä o vårrt stur, ...
Från skogskojan till morfars begravning

Från skogskojan till morfars begravning

Året var 1941 och vintern var ovanligt sträng. Jag fanns det året i en skogskoja nedanför Läberget som kocka åt ...
Glimtar från 1996

Glimtar från 1996

Denna vinter har inga väderomslag. Orden är en dagboksnotering från den 13 februari 1996 och grundar sig på att ...
Haffsgata – rågång och vinterväg

Haffsgata – rågång och vinterväg

Sollerö socken var fram till 1775 en sättung, ibland kallad fjärding,*) inom Mora socken. Solbygge sättung som den ...
Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

Hagborgsgruppen och gästkonstnärer på Sollerön

"Maler og Digter, tag hinanden i haanden, kom op til Dalarne. Det fattiga land er rigt paa skjönhed og poesi, ...
Istorior

Istorior

Då Nyvall just add vurti präst å Soldn äld ann å minn tä flytt inn ållt ann egd ini prästgardn. Då ann äldå minn ...
Kronstången

Kronstången

Bygdekulturen i Ovansiljan kan alltjämt ge exempel på intressanta detaljer i byggnads- och inredningsarkitektur ...
När utriggaren kom till Sollerön

När utriggaren kom till Sollerön

Efter att Anders Bondeson utvecklat en enhetlig kyrkbåtsmodell och levererat "Rättvikarn", 1941, steg nog ...
Sjukvård i den gamla goda tiden

Sjukvård i den gamla goda tiden

-Försumma inte att berätta för barnbarnen om hur livet levdes när ni var i den åldern som de är nu. Tala om hur ni ...
Slogarna i Leksandsåsen

Slogarna i Leksandsåsen

En sommarkväll 1768 sitter Stark Oskar, Båt Anders och Lind Per, alla från Hjulbäck i Siljansnäs, vid Svartntjärn ...
Sollerön i den arkeologiska forskningen

Sollerön i den arkeologiska forskningen

Allt sedan den äldre järnåldern har Sollerön i sjön Siljan varit bebodd av människor. Sollerön är ett synnerligen ...
Solleröpsalm om våren

Solleröpsalm om våren

Nu gröna står Solleröns stränderoch fruktträden blommar på nytt.Tack Gud för den värme du sänderoch tack för att ...
Till läsaren 1997

Till läsaren 1997

Sollerö Hembygdsbok SOOL-ÖEN inleder med tillförsikt sitt andra kvartsekel med en ny utgåva. Skriften är som ...
Tromben

Tromben

Någon gång i början av 1760-talet kom Krång Erik Jönsson med sin hustru flyttande från Rothagen och bosatte sig i ...
Vi var med och byggde ”Nybruni”

Vi var med och byggde ”Nybruni”

I vinter har vi hört dunket nerifrån sjön. Det är pålning som pågår. Den nya välbehövliga bron från Sollerön till ...