Glimtar från 1996

Denna vinter har inga väderomslag. Orden är en dagboksnotering från den 13 februari 1996 och grundar sig på att det nya året dittills inte haft en enda tövädersdag och det skulle inte heller bli någon på ännu ett par veckor. Den snö som borde skydda marken mot ihållande minusgrader visade sig vara otillräcklig, vatten och avloppsledningar frös och personalen som kunde avhjälpa stoppen fick nästan arbeta dygnet runt. Vårfloden som så många gånger ställt till problem uteblev nu och det ledde till helt omvända bekymmer. Grodorna i Agnmyren kunde nästan ha dött torkdöden om inte Bosse präst uppmärksammat deras belägenhet. När hjälpen nu finns så nära i form av Siljans vatten så borde räddningstjänsten kunna greja det, tänkte han, och så blev det. Tyvärr får vi veta att detta vatten inte riktigt håller samma kvalité. När Holger Åhman berättar om fiskodlingens problem så ger det en tankeställare. Tydligen är det en svårhanterlig baksida på den medalj som kallas moderna bekvämligheter. Men nu är det påbörjat, arbetet med att renovera och utöka reningsverket.

Protester förekommer allt som oftast numera. I Ryssa och Gesunda lyckades man med enighet avvärja att en kommunal slamtipp placerades inom doftavstånd, hälsovårdsnämnden får vackert tänka om. Sporrade av denna framgång har nu föräldrarna till solleröskolans klass 6 samstämmigt sagt ett bestämt nej till förslaget att flytta sexorna till Mora. Det kan bli aktuellt med skolstrejk säger Christina Bröms som för fram föräldrarnas åsikt. Solleröskolan har duktiga elever som ofta uppmärksammas i ortspressen t ex deras förslag hur vår bygd bör utvecklas, presenterat i en utställning och deras topplacering i Nils Holgersson-tävlingen. Kan det kanske förklaras av att de får så god mat? Att komma på delad fjärdeplats i en riksomfattande tävling om landets bästa skolmat det visar att kökspersonalen – Marianne Louko och Birgit Kuver – också är av mästarklass. Dessutom finns på skolan duktiga sång- och musikalartister som vid flera tillfällen framfört musikalen ”Josef, nu får du väl ge dig”. Många av eleverna deltar även i soldmålsstudier på övertid. Det är Margit Andersson som står för den undervisningen både i skolan och i kretsen av inflyttade vuxna som vill kunna hänga med i bygdemålet.

Bosse prästs unika grodgudstänst vid Agnmyren. Foto: Erik Pettersson

Två projekt som vi öbor är glada åt har nu kommit i gång. Det ena är upprustningen av ångbåtsbryggan och det andra är den nya bron mot Gesunda. En norsk firma utför det ansvarsfulla pålningsarbetet och dunket hörs vida omkring. Mycket roligt har vi haft och det mesta kan vi dra oss till minnes med hjälp av Turistföreningens programblad. Men några saker är lite speciella t ex 90-årsminnet av Zorns spelmansstämma i Gesunda som nu firades i kyrkan, på hembygdsgården, på Måstäpp och på Tomteland. Överallt ljöd låtar från fioler och uppspelning för märkestitlar startade flera dagar i förväg inför en proffsjury. Alltsammans dokumenterades av Svenskt visarkiv.

Zornmärket i guld tilldelades spelmannen Kalle Almlöf. Malung, vid jubileumsstämman på Måstäpp i Gesunda.

Gesundakören och Sollerökören överträffade sig själva i år genom att i samarbete med Dala Sinfoniettan i kyrkan framföra John Rutters Requiem. Vissa söndagar är det ovanligt många högmässobesökare och det är när någon by agerar högmässovärdar. Församlingsborna vill känna sig delaktiga, förklarar Karin Wallin, och alla tycker om variation.

På scenen i kommunalhuset har vi sett revygänget spexa om våra förehavanden och på värdshuset Jugen Jon har Soldkelingär underhållit med krogshow. Nytt för året är de populära torsdagsträffarna i Gesunda bystuga där det vankas ärtsoppa under gemytlig samvaro.

Inom idrotten kan vi notera att motionsloppet Siljan runt denna gång åktes medsols, en ändring med tanke på att enbart högersvängar förbättrar trafiksäkerheten. Solleröloppet vanns i år av Michel Lafis och Soldvarvi av Stefan Andersson från Motala. Jenny Algelid från Åstorp vann damernas varvlopp och juniorsegraren hette Jonas Ljungblad.

Flera snövädersdagar i november gjorde att snöskyfflar och plogar kom fram också 1996 och den kalla julen betydde vacker rimfrost i träden.

Rull Elsa