Flenberget och Flengruvan

En gammal spådom om kommande tider i Sollerön gäller den gamla koppargruvan i Flenberget: "I yttärst tidum sa Flenbjer bi såmä takk-grind1, då sa Mångbjers-åker bi ästågå2, Lovbjers-åker sa fögoss i rosträk, å nidi Kvänn-edi…

Kopparfyndigheten i Flenberget

Det var en underbar brittsommardag hösten 1991, då Evald Håkansson, Erik Pettersson från Utanmyra, utomordentlig ciceron, och jag begav oss uppefter Mångån för att besiktiga eventuella slaggförekomster samt stenrösen belägna i trakten…