1986

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Vik Mats Andersson, född 1858. Hemmansägare i Utanmyra, v. ordförande i kommunalnämnden, nämndeman och ...

Blästor på Sollerön

Den myckenhet av slagg efter primitiv järnframställning som finns på Sollerön visar att våra förfäder mycket ...

Bomärken södra Gruddbo

Namnunderskrifter från köpebrev ang. skogförsäljning till Korsnäs Sågverks AB,upprättat 1890. Noteras kan, att ...

Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Do tilställnindji trodd I då att ä suld slut minn jänn förskrättjäls ryktyt ... mään, ä djick ju bätter äld I ...

Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

"Väl formar den starke med svärdets sin värld väl flyga som örnar hans rykten ...'' Denna strof ur Esaias ...

Hågkomster och minnesbilder

Det första minnesrika mötet med idrotten blev för mig genom en fotboll. Vi pojkar i södra Bodarna hade samlat ihop ...

Järnåldersgravfälten på Sollerön

(Efter en uppsats i Arkeologi vid Uppsala Universitet V T 1984 av Elisabet Eriksson, något ...

Till läsaren 1986

Den femtonde årgången av Sool-Öen presenterar en skiftande skara skribenter från ön, som med varsamhet och kärlek ...

Tunnbrödsbakningen – måtte den leva

Tunnbröd är en läckerhet, därom är vi alla ense. Likaså att tunnbröd hör ihop med glödstekt sill. Men det ska vara ...