1986

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Anton Bohs, karikatyrtecknare

Vik Mats Andersson, född 1858. Hemmansägare i Utanmyra, v. ordförande i kommunalnämnden, nämndeman och ...
Blästor på Sollerön

Blästor på Sollerön

Den myckenhet av slagg efter primitiv järnframställning som finns på Sollerön visar att våra förfäder mycket ...
Bomärken södra Gruddbo

Bomärken södra Gruddbo

Namnunderskrifter från köpebrev ang. skogförsäljning till Korsnäs Sågverks AB,upprättat 1890. Noteras kan, att ...
Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Då Måsull Jons suld slå åder å fasäjnum

Do tilställnindji trodd I då att ä suld slut minn jänn förskrättjäls ryktyt ... mään, ä djick ju bätter äld I ...
Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

Daniel Jonsson – krigarhjälte och sockneman

"Väl formar den starke med svärdets sin värld väl flyga som örnar hans rykten ...'' Denna strof ur Esaias ...
Glimtar från 1985

Glimtar från 1985

Snön vill inte komma fast vi är en bra bit in i januari. Det är viktigt det här med snö, om det skall bli någon ...
Gruddbo södra delen

Gruddbo södra delen

I vår serie artiklar om byarna på Sollerön har vi nu kommit till den sydligaste delen av Gruddbo by, Rullbo och ...
Hågkomster och minnesbilder

Hågkomster och minnesbilder

Det första minnesrika mötet med idrotten blev för mig genom en fotboll. Vi pojkar i södra Bodarna hade samlat ihop ...
Henrik Eriksson – en bondepräst

Henrik Eriksson – en bondepräst

Sollerö församling skildes från Mora och blev eget pastorat år 1775. Dess första kyrkoherde blev J. Gustav ...
Järnåldersgravfälten på Sollerön

Järnåldersgravfälten på Sollerön

(Efter en uppsats i Arkeologi vid Uppsala Universitet V T 1984 av Elisabet Eriksson, något ...
Ljus över Dalarna

Ljus över Dalarna

Om sekelskiftets ungdomsrörelse och Karl Lärka I tidningen Siljan den 10 oktober 1905 stod följande att ...
Nya växter i Solleröns flora

Nya växter i Solleröns flora

Flera nya växter har de senaste åren hittats, de flesta i området från kapelltomten i Bengtsarvet och norrut. ...
Skogsgraven

Skogsgraven

Håll Albert hade länge gjort antydningar om en gammal grav bort på skogen, som hans morfar hade talat om men som ...
Sollerön i länsmansbrev från 1830- 1840-talen

Sollerön i länsmansbrev från 1830- 1840-talen

När man besöker landsarkivet i Uppsala, som är arkivdepå även för Kopparbergs läns officiella handlingar, blir man ...
Till läsaren 1986

Till läsaren 1986

Den femtonde årgången av Sool-Öen presenterar en skiftande skara skribenter från ön, som med varsamhet och kärlek ...
Tunnbrödsbakningen – måtte den leva

Tunnbrödsbakningen – måtte den leva

Tunnbröd är en läckerhet, därom är vi alla ense. Likaså att tunnbröd hör ihop med glödstekt sill. Men det ska vara ...
Vaggvisa från Sollerön

Vaggvisa från Sollerön

Jag har med intresse tagit del av artikeln i 1984 års Sool-Öen om vagg- och barnvisor på Soll. När det gäller ...
Vatulysor

Vatulysor

Soli drar nid rägnäMolni säntj si, ypän si, del min siRägndrupå djärå ringgär i vatni,runder å glitränd, je matt ...