1978

4 H Huvud-Hand-Hjärta-Hälsa

4 H Huvud-Hand-Hjärta-Hälsa

När vi gick 4:e klass i folkskolan kom en dag en konsulent från Falun. Han berättade att 4 H var en juniorförening ...
Annorlunda by (Gesunda)

Annorlunda by (Gesunda)

Teckning av Gunnar Larsson Så annorlunda du blivitdu min by från barndomens darav de intryck du barnet ...
Axplock, gammalt om odling

Axplock, gammalt om odling

Linnes Dataresa 1734. Mora sochn. " - När folket fara bort att hösta, lemnas ett par utlefvade gummor och hos ...
Då ä krånglät til si ordentli fö granasmor

Då ä krånglät til si ordentli fö granasmor

Först skum vir täntjätter ur ä kund sjååut ini jenä bondstugu i byrjan åv 20-tali å någä år framyvyr, inå däm add ...
Den mörka hösten (spanska sjukan)

Den mörka hösten (spanska sjukan)

Ett dystert 60-årsminne Skinnar Anna Hösten kan vara både mörk och kulen, det hör väl årstiden till, men ...
En Solleröbonde 1978

En Solleröbonde 1978

Jordbruket på Sollerön har under de senaste tjugo åren genomgått mycket stora förändringar. Genomförandet av laga ...
Ett nutida familjeföretag (Johnsons Hemslöjd)

Ett nutida familjeföretag (Johnsons Hemslöjd)

När det gäller företag är solleröborna inga smålänningar. Inga morakarlar heller för den delen. Hur kommer det sig ...
Håll Nils Mattsson i Kulåra

Håll Nils Mattsson i Kulåra

Vid förra årets kulturprogram i Bonäs berättade Mats Rehnberg om hur det gick till när han som folklivsforskare ...
Inför ett 150-årsminne, tillägg 1978

Inför ett 150-årsminne, tillägg 1978

Rättelser och tillägg till artikeln "Inför ett 150-årsminne" i Sool-Öen 1977. Att samtliga nybyggarfamiljer i ...
J.U.F.-klubben

J.U.F.-klubben

JUF-kurs i Kulåra 1933 Stående fr vänster: Anna Håll, Nils Matsson, Anna Nilsson Lärarinnan fru Lindström. ...
Jordbruk som fritidssyssla

Jordbruk som fritidssyssla

Bröderna Bror och Bengt Wass växte upp på en gård tillhörig Korsnäs AB i Södra Gesunda, där deras far, ...
Kvinnor och odlingstraditioner

Kvinnor och odlingstraditioner

Tänk, om vi kunde vrida tidsmaskinen tillbaka och se hur den första bofasta solleröbon såg ut! Han som tog med sig ...
Litä väjtä

Litä väjtä

Arbet å släjti skoim å min jorditrångt e ä ata bordilitä veling, päron å såltskrapa telnär yvyrålltå int nå ...
Mångbro kvarn

Mångbro kvarn

I slutet på 1890-talet ansågs de gamla skvaltkvarnarna inte längre fylla sin uppgift till belåtenhet för ...
Mjokprovern

Mjokprovern

År 1933 efter avslutad skolgång, sökte jag jobb. Två erbjudanden framkom; kolvedhuggning för 10 resp. 12 öre/res. ...
Mjölkhanteringen i fäboden

Mjölkhanteringen i fäboden

I äldre tider silades mjölken i träskålar som placerades på hyllor i mjölkstugan, som var ett litet rum inom ...
Något om Sollerön i litteraturen

Något om Sollerön i litteraturen

Ther Måhnen sitt hus och Solen sin Ööther stiernorne himmelen prydabelägne i Norde om Sidenlandz siööbergh up ...
Några glimtar från sommaren 1977

Några glimtar från sommaren 1977

Det är juni månad kvällen före midsommarafton. Vi är några som samlats hos Elsa i Bengtsarvet för att binda ...
Några synpunkter på Solleröns jordbruk

Några synpunkter på Solleröns jordbruk

Potatisen kupas på gammalt maner. Foto: Lars-Erik Klockar När man under växtodlingsperioden besöker Sollerön ...
Odlingsbygdens fåglar

Odlingsbygdens fåglar

Per O. Nordell En tidig vårdag ljuder ånyo lärksången för fullt över fälten vid vikingagravarna i Bengtsarvet. ...
Ordlista 1978

Ordlista 1978

ageråmhavrehalma ostimtill höstenarmbliharmligtbälla levabort lämna kvardjörgnetspindelnätembåkåhembakatetadet ...
Sigurd Örjangård – J.U.F

Sigurd Örjangård – J.U.F

Sigurd Örjangård Sigurd Örjangård, som gick bort 1968, föddes 1886 i Karlstad och studerade först juridik och ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Solleröns yngsta fäbod blir till

Solleröns yngsta fäbod blir till

Sollerön hade redan på 1600-talet ett väl utvecklat fäbodväsen. I 1663–64 års fäbodinventering nämnes utom sju ...
Sötäpplena

Sötäpplena

Krånggårdens äppelträd. Foto från 1917 K Lärka Det var sed i övre Dalarna förr i tiden, att den vuxna ungdomen ...
Svedjebruk – rågfall

Svedjebruk – rågfall

Det har sagts om Sollerö-borna, att de varit hjälpsamma och villiga till samarbete men också därtill av ...
Till läsaren 1978

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...
Vet ni att

Vet ni att

ett vanligt vävmönster, "kvåttkrambel-kruse", hade sitt namn av att det liknade den träställning, "kram bel", som ...
Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan

Vi söker ormbunkar i Trollkyrkan

I Sool-Öen 1975 har Carl Gustav Färje berättat om de c:a fjorton arter ormbunkar, som lär ska finnas i Solleröns ...