1978

Då ä krånglät til si ordentli fö granasmor

Först skum vir täntjätter ur ä kund sjååut ini jenä bondstugu i byrjan åv 20-tali å någä år framyvyr, inå däm add ...

Ett nutida familjeföretag (Johnsons Hemslöjd)

När det gäller företag är solleröborna inga smålänningar. Inga morakarlar heller för den delen. Hur kommer det sig ...

Inför ett 150-årsminne, tillägg 1978

Rättelser och tillägg till artikeln "Inför ett 150-årsminne" i Sool-Öen 1977. Att samtliga nybyggarfamiljer i ...

Mångbro kvarn

I slutet på 1890-talet ansågs de gamla skvaltkvarnarna inte längre fylla sin uppgift till belåtenhet för ...

Ordlista 1978

ageråmhavrehalma ostimtill höstenarmbliharmligtbälla levabort lämna kvardjörgnetspindelnätembåkåhembakatetadet ...

Sigurd Örjangård – J.U.F

Sigurd Örjangård Sigurd Örjangård, som gick bort 1968, föddes 1886 i Karlstad och studerade först juridik och ...

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...

Till läsaren 1978

De väldige herrar med skri och med dånslå riken och byar omkull;tyst bygga dem bonden och hans son,som så i ...