1977

Äventyr i timmerskogen

Äventyr i timmerskogen

Foto: Anders Sten Det har skrivits många, gånger om skogsarbetets friska och kanske i viss mån romantiska liv, ...
Den gamla dansbanan

Den gamla dansbanan

Teckning av Göte Halvarsson Till gamla dansbanan på lördagskvällenuti hemlandets drömfagra bygd.Vi vandra dit ...
En skogsbegravning

En skogsbegravning

180O-talet var på Sollerön en självhushållens tid. Åkerlapparna var små och barnkullarna stora. Alla sätt att ta ...
Fäbodstigar-skogsvägar-vandringsleder

Fäbodstigar-skogsvägar-vandringsleder

Vik Mats har berättat, att när Dunder-bröderna Nils och Mats red till Västergötland för att köpa gård åt sin ...
Fältarbeten på Sollerön

Fältarbeten på Sollerön

Intresset för Dalarna och Sollerön bland folklivsforskare är av gammalt datum. Artur Hazelius, Nordiska museets ...
Inför ett 150-årsminne

Inför ett 150-årsminne

En Lit-bo berättar Per Tejbo En vacker högsommardag i fjol satt jag på -en soffa utanför Sollerö kyrka i ...
Min barndoms skog

Min barndoms skog

Jag minns från en fjärranvår, hur kring min fadersstuga med tjusad blick jag sågdina sprödgröna björkar ...
Mötet med fåglar i Solleröskogen

Mötet med fåglar i Solleröskogen

Sparvuggla på Solleröskogen. Teckning av P.O. Nordell Marskväll - Vårvinter - Uggletider. På bitvis glashala ...
Ordlista

Ordlista

rådnskogsråbegantidig hösttjyrikontjynärkornamotali detta sammanhang ej riktigt kryrepärbättrarJonsbylfarbror ...
Så lekte vi förr

Så lekte vi förr

En höstkväll i Gesunda, byn i skogsbrynet, i början på 1900-talet. Byn sover, tror man, inga bilar tutar, inga ...
Senäst sumårn i Råbjer

Senäst sumårn i Råbjer

A va Rull Maria, Rull Kari å Bond Maria. Dem add buföra genum Flenär, å dem add ve so glaciär fö dem sul få båt å ...
Siljansfors försökspark

Siljansfors försökspark

Del av 1764 års karta utvisande omtvistade skogsmdrker närmastSiljansfors bruk. Observera att Vika byamän gjorde ...
Skogen förnyas, fröplantagen

Skogen förnyas, fröplantagen

Om fröplantagen på Sollerön De stora kalhyggena breder ut sig. Moderna skogsmaskiner verkar skrämmande i ...
Skogens växter – till nytta och glädje

Skogens växter – till nytta och glädje

Om man flyger en klar dag över Sollerön, ser man hur olika sorters marker fördelar sig över socknen. På själva ön ...
Skogsvandring med kamera

Skogsvandring med kamera

En söndag i början av juni tar jag bilen och åker till 'Mångberg för att gå i skogen och koppla av ett tag. ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen 1972 påbörjade krönikan från 1791, troligen författad av dåvarande kyrkoherden ...
Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

Stenåldersboplatser inom Sollerö socken

År 1867 påträffade Resar Lars Persson från Utanmyra en s.k. nätsticka på tre alnars djup i Agnmyren på Sollerön. ...
Sturlafvasgården

Sturlafvasgården

Sturlafvasgården Solleröns vackert belägna hembygdsgård hör ju inte till de större, men den rymmer en del ...
Till läsaren 1977

Till läsaren 1977

Sool-Öen serverar sin sjätte årgång. Bidragen tryter inte, tvärtom tenderar koket denna gång att svämma över sina ...
Tolla Johan – Sollerömålarnas nestor

Tolla Johan – Sollerömålarnas nestor

Så vitt vi vet har ingen s.k. dalmålare i äldre tider kommit från Soll, även om dalmålarna hämtat motiv härifrån, ...
Um rådn å trulldom å släjkt

Um rådn å trulldom å släjkt

Um an byrjärå minnåsi släjkt däm pratät um rådn å trulldom, släjkä så va gamblär då i va ungg, så kannint an ana ...
Ung i skogen

Ung i skogen

Första gången jag fick följa far till skogen var 1907. Jag var 16 år då och hade gått och läst för prästen året ...
Upproret i Utanmyra

Upproret i Utanmyra

Den svenska allmogen hade, sedan bruket av brännvinsbränning infördes under medeltiden, ansett det som sin ...
Vet ni att

Vet ni att

Förnafallet, d.v.s. nedfallande barr, kottar, torra grenar och dylikt i en normal barrskog kan uppskattas till c:a ...