1972

Är vi Mora-bor?

Kanske en något underlig frågeställning, när almanackan visar april 1972, ändå är den på sätt och vis motiverad, ...

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant ...

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av ...

Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia ...

Ryssa kraftverk

Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka. Utdrag från ...

Sollerö Capells laga skillnad

I Sollerö församlings arkiv förvaras en handskriven "Kort berättelse. Handskriften är varken avslutad eller ...

Sollerö sockenvapen

Intresset för sockenvapen och sockenfanor i Dalarna var stort under 1940-talet. Att så var fallet får tillskrivas ...

Vad rösena gömde

Fynd från gravfälten på Sollerön.(Foto: Sören Hallgren, ÄTA, Sthlm) Det finns sägner om en skatt, som skulle ...