1972

Är vi Mora-bor?

Är vi Mora-bor?

Kanske en något underlig frågeställning, när almanackan visar april 1972, ändå är den på sätt och vis motiverad, ...
En afton i S. S. B.

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant ...
En alfwarsam klädedrägt

En alfwarsam klädedrägt

Utdrag ur Soph. Magd. Församlings kyrko-Råds och Sockne Protocoller. År 1793 den 6 October voro samtlige ...
En presentation

En presentation

Det är nu snart 200 år, sedan tuppen på Sollerö kyrktorn vände stjärten åt Mora — enligt hävderna — men nu får den ...
Gud jag är så glad att din kyrka finns

Gud jag är så glad att din kyrka finns

Så börjar Britt G. Hallqvist en bön. Det vore underbart om vi envar kunde instämma i den bönen och kanske med ...
Hur kom Sollerö IF till?

Hur kom Sollerö IF till?

Några minnen och fakta De första spadtagen. Pionjärerna på bilden äro från vänster, stående:Matts Gustav ...
Je lådigs-veis

Je lådigs-veis

Diktad av Rull Anders Jönsson och införd i "Trefnad" nr 4 den 13/5 1905. Ja, nu a lådin kemi min grönt å ...
Lutter-Ull

Lutter-Ull

glimtar ur en livshistoria Lutter Ull med fiolen — "Nu går Lutter-Ulls tackor på sjön." — "0 bögles! säjd ...
Mina kyrkvärdar

Mina kyrkvärdar

När jag den 1 juli 1931 tillträdde kyrkoherdetjänsten på Sollerön, togs jag vänligt och välbehövligt omhand av ...
Några fornminnen äro här icke kända …

Några fornminnen äro här icke kända …

"Några fornminnen sedan förkristna tiden äro här icke kända, ej heller några handlingar rörande öns äldre historia ...
Ryssa kraftverk

Ryssa kraftverk

Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka Mats Liedman och Anders Brodin. Foto: K. Lärka. Utdrag från ...
Så sjöngo de gamble

Så sjöngo de gamble

En torpare spelar psalmodikon i stugan vid spiselhällen, och toner om Salem och Libanon förljuva den fattiga ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I Sollerö församlings arkiv förvaras en handskriven "Kort berättelse. Handskriften är varken avslutad eller ...
Sollerö sockenvapen

Sollerö sockenvapen

Intresset för sockenvapen och sockenfanor i Dalarna var stort under 1940-talet. Att så var fallet får tillskrivas ...
Sollerösöm och sollerösömmar

Sollerösöm och sollerösömmar

Sollerösöm el. soldsöm, som den också kallas, är en sort av prydnadssöm, som förekommer nästan uteslutande på ...
Sool-Öen genom tiderna

Sool-Öen genom tiderna

Av Redaktör Anders Olsson Anders Olsson Vår nordiska fornhistoria har mycket länge legat dunkelhöljd, och ...
Trefnad – En logetidning

Trefnad – En logetidning

En av Solleröns första tidningar. Ännu finnes några minnesgoda personer på Sollerön som kan komma ihåg ett ...
Vad rösena gömde

Vad rösena gömde

Fynd från gravfälten på Sollerön.(Foto: Sören Hallgren, ÄTA, Sthlm) Det finns sägner om en skatt, som skulle ...
Vad sig i Sollerön tilldragit

Vad sig i Sollerön tilldragit

under år 1971 Eftersom Sollerö-krönikan i sin nuvarande utformning utkommer för första gången i år, har vi ...
Vet Ni att

Vet Ni att

Sollerö kommuns yta är: 411,8 kvkm.Själva öns yta är: 20,5 kvkm.Sollerön är 8 km lång och 4,5 km bred.Siljan är 4 ...
Visa inför kommunsammanslagningen

Visa inför kommunsammanslagningen

Skriven i december 1970Mel. Sverige är mitt allt på jorden. Soldi är vårt allt på jorden!Intet är som Soldi ...