Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Den 31 maj 1709 föddes enligt Mora församlings dopbok en Dunderpojke, som blev döpt till Anders. Hans föräldrar hette Dunder Anders Andersson och Garp Marit Andersdotter. Den lille pojken Anders fick fyra syskon, nämligen Nils, Anna,…

Lutter-Ull

glimtar ur en livshistoria — "Nu går Lutter-Ulls tackor på sjön." — "0 bögles! säjd Lutter-Ull." — "I sätt a matvalsn släkså Lutter-Ull." - Vem man än frågar av de gamla har de någon historia eller ordlek efter Lutter-Ull.…