Bomärken

Bomärken – Gesunda

Bomärken – Gesunda

"Gesunda - fäboden som blev by". Den artikeln är redan skriven. Läsarna rekommenderas att i Sool-Öen 1983 följa ...
Bomärken – Häradsarvet

Bomärken – Häradsarvet

Så är då byarna på ön genomgångna, vad beträffar bomärken. Ett många gånger knepigt, tidsödande men otroligt ...
Bomärken Bengtsarvet, Bodarna, Bråmåbo

Bomärken Bengtsarvet, Bodarna, Bråmåbo

I Gruddboboken, som trycktes år 1938, skriver Mats Rehnberg: "På Sollerön torde det inte finnas många innevånare ...
Bomärken i Ryssa

Bomärken i Ryssa

1989 års bomärkes- och gårdsinventering gäller Ryssa, som ända fram till 1900-talets början var en fäbod. Detta ...
Bomärken södra Gruddbo

Bomärken södra Gruddbo

Namnunderskrifter från köpebrev ang. skogförsäljning till Korsnäs Sågverks AB,upprättat 1890. Noteras kan, att ...
Norra Gruddbo – bomärken

Norra Gruddbo – bomärken

Årets bomärken gäller Gruddbo by och omfattar gårdarna från Duhlbogård i södra Gruddbo och norrut till Rothagens ...
Rothagen – Bomärken

Rothagen – Bomärken

Av Skinnargården i Myckelbyn, norra Rothagen, återstår endast en körsbärslund. Bilden visar de sista bebyggarna, ...
Sollerö socken

Sollerö socken

Sollerö kommunalhus har under 1990 fått en välkommen utsmyckning. På norrsidan mot kyrkan lyser nu en gyllene sol ...
Utanmyra

Utanmyra

Nästa lördag som är den 27:e i denna månad blifver gärdes gårds syn omkring stora Mångsbergs åkern samt Hol åkern ...