2000

Ångbåten Engelbrekt

Trafiken före Engelbrekt Ångbåtstrafiken på Siljan blev verklighet år 1839 då Prins August, en hjulångare med ...

Färdär frå Soldn

I december 1999 skedde något viktigt för Sollerön och dess befolkning. Boken "Färdär frå Soldn" kom ut. Vid ...

Handgjort papper i Falu röd

Handgjort papper i Falu röd Ett konstverk med stark kulturell anknytning. Under min uppväxttid i Dalarna har ...

Jugen Jon

Från medeltiden fram till millennieskiftet finns det framför allt tre Solleröbor som gjort sig kända utanför ...

Margita Danielsson från Sollerön

För alla på Sollerön är majoren Daniel Jonsson en känd figur. Årsskriften "Sool-Öen" har vid tidigare tillfälle ...

Mas Niss-brökavelsvarvare

Minnesbilder över far- och morföräldrar kan spänna över ett brett spektrum. Från mina tidiga barnaår står framför ...

Miljöskola på Sollerön

Sedan 1997 vajar den gröna flaggan både på skolgården och vid dagis. Den är ett bevis på miljöcertifiering. Det ...

Rull Anders Olsson ”Jesumen”

alias "Jesumen" en mångsysslare. Det är förvisso ytterst ovanligt att en hel syskonkull bosätter sig alldeles i ...

S:t Laurentius Kapell

Kapellets rivning Ar 1782 var arbetet med Sollerö kyrka så långt kommet att gudstjänst kunde hållas där. Det ...

Tallen i Agnmyren

Tidigt på året 1999 utfördes en ganska omfattande utgrävning av Agnmyren på Sollerön med syfte att förhindra sjöns ...

Till läsaren 2000

Den 29:e årgången av SOOL-ÖEN kan nu presenteras för gamla och nya läsare. Flera omständigheter kan noteras som ...

Vikingar förr och nu

Under sommaren 1999 kunde solleröborna och alla andra intresserade under några veckor följa en arkeologisk ...