2000

Ä va då ä

Ä va då ä

Rull Joan tjöret postn jåtå Soldi förr. Ann add jänn litn lastbil. Men va ä fint förä kund ann ta ästn å slidån å ...
Ångbåten Engelbrekt

Ångbåten Engelbrekt

Trafiken före Engelbrekt Ångbåtstrafiken på Siljan blev verklighet år 1839 då Prins August, en hjulångare med ...
Bara en rostig spik

Bara en rostig spik

Under många år har jag tillsammans med Hasse Nydahl färdats nästan överallt på solleröskogen och studerat naturen. ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

SommarJag drömmerdrömmer gör jag jämtom sommar och solnere på strandeni den skönaste stolvattnetsköljer upp mot ...
Ett liv som spelman och musikant

Ett liv som spelman och musikant

Under skoltiden var jag inte särskilt intresserad av musikundervisningen. Samtidigt var jag oerhört imponerad av ...
Färdär frå Soldn

Färdär frå Soldn

I december 1999 skedde något viktigt för Sollerön och dess befolkning. Boken "Färdär frå Soldn" kom ut. Vid ...
Finspångs CA i Solleröloppet

Finspångs CA i Solleröloppet

Finspångs Cykelamatörers första start i Solleröloppet skedde 1955 och har sedan dess varit årets höjdpunkt för ...
Glimtar från 1999

Glimtar från 1999

Nyår, sekelskifte, millenniumskifte - allt på en gång. Så det kan bli. Alla fyra siffrorna i årtalet utbytta, det ...
Handgjort papper i Falu röd

Handgjort papper i Falu röd

Handgjort papper i Falu röd Ett konstverk med stark kulturell anknytning. Under min uppväxttid i Dalarna har ...
Hasses roddapparat

Hasses roddapparat

Den som en vacker dag sommaren 1998 råkade sätta på sin TV-apparat och valde kanal 4, fick anledning att spärra ...
Istorior 2000

Istorior 2000

Sturull i Bängsarvi (ann jättär Krång Olof Jönsson i tjörtjbotjän) va djyft minn Ållpär Ann å däm add branug mångg ...
Jugen Jon

Jugen Jon

Från medeltiden fram till millennieskiftet finns det framför allt tre Solleröbor som gjort sig kända utanför ...
Konfirmation -99

Konfirmation -99

Första gången vi träffades var i kyrkan. Vi blev uppropade av kyrkoherde Lars Westberg, Kicki Barklund och Agne ...
Krona och krans vid bröllop och fest

Krona och krans vid bröllop och fest

Att pynta med kronor och krans vid bröllop, begravningar, midsommar och jul är ett urgammalt sätt att markera en ...
Margita Danielsson från Sollerön

Margita Danielsson från Sollerön

För alla på Sollerön är majoren Daniel Jonsson en känd figur. Årsskriften "Sool-Öen" har vid tidigare tillfälle ...
Mas Niss-brökavelsvarvare

Mas Niss-brökavelsvarvare

Minnesbilder över far- och morföräldrar kan spänna över ett brett spektrum. Från mina tidiga barnaår står framför ...
Miljöskola på Sollerön

Miljöskola på Sollerön

Sedan 1997 vajar den gröna flaggan både på skolgården och vid dagis. Den är ett bevis på miljöcertifiering. Det ...
Mukå-99 – Utgrävning på Sollerön

Mukå-99 – Utgrävning på Sollerön

Under vintern -99 fördjupade sig både sollerö- och morabor i historien. De studerade det arkeologiska ...
Rull Anders Olsson ”Jesumen”

Rull Anders Olsson ”Jesumen”

alias "Jesumen" en mångsysslare. Det är förvisso ytterst ovanligt att en hel syskonkull bosätter sig alldeles i ...
S:t Laurentius Kapell

S:t Laurentius Kapell

Kapellets rivning Ar 1782 var arbetet med Sollerö kyrka så långt kommet att gudstjänst kunde hållas där. Det ...
Solleröflickorna

Solleröflickorna

Den 15 januari 1964 skrev journalisten Gege i Dala-Demokraten att "Här får twisten lämna plats för krusidulliga ...
Tallen i Agnmyren

Tallen i Agnmyren

Tidigt på året 1999 utfördes en ganska omfattande utgrävning av Agnmyren på Sollerön med syfte att förhindra sjöns ...
Till läsaren 2000

Till läsaren 2000

Den 29:e årgången av SOOL-ÖEN kan nu presenteras för gamla och nya läsare. Flera omständigheter kan noteras som ...
Vikingar förr och nu

Vikingar förr och nu

Under sommaren 1999 kunde solleröborna och alla andra intresserade under några veckor följa en arkeologisk ...