Finspångs CA i Solleröloppet

Finspångs Cykelamatörers första start i Solleröloppet skedde 1955 och har sedan dess varit årets höjdpunkt för klubben. Samma år fann vår nuvarande ordförande Åke ”Pecka” Pettersson sin tillkommande och förlovade sig under midsommarhelgen på Sollerön. Klubben var då inkvarterade i prästgårdens tvättstuga.

Detta första år deltog fyra cyklister från Finspångs Cykelamatörer och samtliga fanns någonstans i slutet av resultatlistan. Banan var dragen runt Siljan och var gruslagd från start till Leksand. Även Skeerbackama var grusade denna tid. Under loppet kom kor och hästar m.m. utfarande på banan. Många roliga episoder inträffade under de år loppet gått.

Efter år 1955 bodde famiijen Pettersson hos Tore och Astrid Eriksson och kontakten med dem kvarstår än i dag. Omkring 1967 förflyttade sig klubben med de aktiva till Sven Larssons bondgård med inkvarteringen. Genom kontakt med Astrid Eriksson fick finspångsmanskapet tillfälle till logi hos Gudrun och Albin Bråmå och även denna kontakt finns fortfarande.

Åke ”Pecka” Pettersson har deltagit aktivt som funktionär och åskådare under ca 40 år, därav som speaker i 15 år. Därvid har han haft glädjen att få intervjua bl.a. Erik ”Fåglum” Pettersson som vann Solleröloppet tre år i följd.

För Finspångs Cykelamatörer har tävlingsresultaten varit mycket goda trots den stora konkurrens som förekom från såväl den svenska som utländska eliten. Bl.a. segrade både Ove Gustavsson och Hans Olzen i sina klasser. En generationsväxling har skett under åren och i klubben har Hans och Berit Olzens son Magnus övertagit pedaltrampandet och har gjort fina resultat i Solleröloppet. Även dags dato är Solleröloppet årets höjdpunkt på cyklistsäsongen.

Hans Olzen vinnare i B-klassen 1972 och kranskullan Anna-Lisa Olsson.

Midsommar utan Sollerön är ingen midsommar. Att få uppleva majstångsresning på hembygdsgården är för oss något unikt och har blivit en tradition. Efter alla dessa år måste vi påpeka att solleröboma är väldigt gästvänliga och gemytliga. Vi har även haft förmånen att få se hur man drar not och även smakat på delikatessen stekta bliktor. God kontakt har under alla dessa år etablerats mellan cyklister och solletöbor. En stor glädje känner vi för Sollerön och midsommaren där.

Berit och Hans Olzen
Margareta och Åke Pettersson