1988

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Johan Svensson, "Svän Johan", född 1899 i Bodarna. Hemmansägare i Haraldsarvet. Medarbetare i Mora Tidning med uppteckningar och lokala nyheter. Aktiv inom RLF och IOGT Riksspelman. På sin 100-årsfest spelade han fiol, höll tal och läste en dikt. Belönad med Mora kulturpris.
Bomärken – Häradsarvet

Bomärken – Häradsarvet

Så är då byarna på ön genomgångna, vad beträffar bomärken. Ett många gånger knepigt, tidsödande men otroligt ...
Botemedel för sjukdom och trolltyg

Botemedel för sjukdom och trolltyg

I vår traditionscirkel har vi bl a talat om botemedel förr i tiden för folk och fä. Det blev ett vidlyftigt ämne ...
Boxare och starka karlar

Boxare och starka karlar

När man som jag hunnit så långt, att man inte har någon framtid att tänka på, då tänker man tillbaka. Hur var det ...
Den gamla fäboden

Den gamla fäboden

Musik: Rull Karl LarssonText: Elsa Olofsson Jag vandrar en stig över välbekant markbland susande granar och ...
Det gamla båtbyggeriet på Sollerön

Det gamla båtbyggeriet på Sollerön

Båtbyggeri har sedan ett otal generationsväxlingar varit ett av de hantverk som dominerat på Sollerön. Öns ...
Det stora köpet av Solleröskogen 1855

Det stora köpet av Solleröskogen 1855

1850-talets första hälft kännetecknas av en stark högkonjunktur i hela vårt land. Den hade sitt ursprung dels i ...
Gammal husknut

Gammal husknut

Ut sticker du, knut,din gamla knotiga näsaoch nosar på vädret.Konjunkturernaute i världen fnyserdu åt, så damm ...
Glimtar från 1987

Glimtar från 1987

Var vädret ett allmänt samtalsämne under 1986 blev väderleken det ännu mera under det år som gått. Under januari ...
Häradsarvet – Solleröns centrum

Häradsarvet – Solleröns centrum

Häradsarvet är idag Solleröns naturliga centrum. Här finns kyrkan och kommunalhuset liksom de flesta affärerna och ...
Med skrivdon och ABC-bok

Med skrivdon och ABC-bok

En dag kom Ullas Maria (Flint Maria Larsson) och berättade att hon när hon städade härbret hade hittat en så ...
Musikcafé – vår nya tradition

Musikcafé – vår nya tradition

Det finns så många lustiga talesätt i vårt språk, t ex detta att "en gång är ingen gång, men två gånger är en ...
Några diftongvarianter i Sollerömål och grannmål i Ovansiljan

Några diftongvarianter i Sollerömål och grannmål i Ovansiljan

Dialekternas framtid i Övre Dalarna har blivit en fråga av stor vikt för hembygdsvården. Skall det fornspråkliga ...
Nämkarrn – Mås Anders Jönsson

Nämkarrn – Mås Anders Jönsson

Mås Anders Jönsson föddes på Måsgården i Gruddbo 1884 och slutade sina dagar 1971, efter väl förrättat värv. För ...
Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

År 1777 togs ett efterlängtat och viktigt steg i Solleröns historia. Då blev vi egen församling och fick egen ...
Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr

Tä go i skåjlam förr va int nå läjk såm ä e nu fö tidn. Fö män del så byrd i å i småskåjlam i mittn åv tjugutalä. ...
Till läsaren 1988

Till läsaren 1988

Redaktionskommittén kan härmed presentera ytterligare en årgång av Sool-Öen, öns eget instrument för dokumentation ...
Våra fäbodars musik

Våra fäbodars musik

"Finns i Dalarnas härbren ett bockhornsom har kvar sina läten från förrvar är getherdens vårliga lockhornsom slog ...