1988

Anton Bohs – karikatyrtecknare

Johan Svensson, "Svän Johan", född 1899 i Bodarna. Hemmansägare i Haraldsarvet. Medarbetare i Mora Tidning med uppteckningar och lokala nyheter. Aktiv inom RLF och IOGT Riksspelman. På sin 100-årsfest spelade han fiol, höll tal och läste en dikt. Belönad med Mora kulturpris.

Bomärken – Häradsarvet

Så är då byarna på ön genomgångna, vad beträffar bomärken. Ett många gånger knepigt, tidsödande men otroligt ...

Det gamla båtbyggeriet på Sollerön

Båtbyggeri har sedan ett otal generationsväxlingar varit ett av de hantverk som dominerat på Sollerön. Öns ...

Det stora köpet av Solleröskogen 1855

1850-talets första hälft kännetecknas av en stark högkonjunktur i hela vårt land. Den hade sitt ursprung dels i ...

Med skrivdon och ABC-bok

En dag kom Ullas Maria (Flint Maria Larsson) och berättade att hon när hon städade härbret hade hittat en så ...

Några diftongvarianter i Sollerömål och grannmål i Ovansiljan

Dialekternas framtid i Övre Dalarna har blivit en fråga av stor vikt för hembygdsvården. Skall det fornspråkliga ...

Prästen från Sollerön (Olaus J. Moraeus)

År 1777 togs ett efterlängtat och viktigt steg i Solleröns historia. Då blev vi egen församling och fick egen ...

Till läsaren 1988

Redaktionskommittén kan härmed presentera ytterligare en årgång av Sool-Öen, öns eget instrument för dokumentation ...