1983

Ån

Ån

Där födes av rännil och bäckar en åi myrarnas våtmarks/and,den vindlar sin väg genomforsar och sjötill Mångnäs vid ...
Björka förr och nu, de som var med berättar

Björka förr och nu, de som var med berättar

Det är en fridfull sommarkväll. Den nedgående solen silar sina strålar genom björkarna vid min stuga. På avstånd ...
Bomärken Bengtsarvet, Bodarna, Bråmåbo

Bomärken Bengtsarvet, Bodarna, Bråmåbo

I Gruddboboken, som trycktes år 1938, skriver Mats Rehnberg: "På Sollerön torde det inte finnas många innevånare ...
En vallpojke minns

En vallpojke minns

Vi är uppe tidigt denna sköna försommarmorgon. Det är i början av juni, solen har just brutit igenom och skingrat ...
Erlandsson

Erlandsson

År 1888 på hösten föddes i Kulåra en gosse som fick namnet Anders. Hans mor Nisis Karin träffade sedan en ...
Fäbod i omvandling

Fäbod i omvandling

På gamla fäbodstigar Det var sommaren 1937. Jag var för första gången - men sannerligen inte den sista - på väg ...
Fäboden i bild

Fäboden i bild

Fäbodarna och fäbodlivet intresserade redan tidigt många, som började utnyttja kameran och bilden som uttryck för ...
Fäbodstället Norra Läberg

Fäbodstället Norra Läberg

Fäbodstället Norra Läberg var under sin glansperiod en ganska stor västerfäbod med c:a 20 hushåll från Lövbergs ...
Fäbodväsendets storhet och undergång

Fäbodväsendets storhet och undergång

En strålande vacker junidag 1943 tog jag det tidiga morgontåget i Vansbro mot Mora. I Brintbodarna steg jag av och ...
Fallet Bleckberg

Fallet Bleckberg

Ett kriminaldrama i Solleröskogen Träkol var under många sekler en nödvändig förutsättning i svensk industri ...
Gärder i Flenum

Gärder i Flenum

I äldre tider var fäbodlivet nödvändigt för sollbyggarna och deras husdjur. Det fanns ingen möjlighet att samla så ...
Gäslkalln

Gäslkalln

Moontälet umfö miur ä add veå ur ä kund bii tidum så a feifäbudum Gäslkallni åll yngst årumfick jesumen vaint ...
Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda-fäbod som blev by

Gesunda är i dag en modern by med allehanda aktiviteter. Vill man göra sig förvissad om att byn lever i allra ...
Glimtar från Sodom och Gomorra

Glimtar från Sodom och Gomorra

En vinter vid sekelskiftet befann sig två Kulårapojkar på Vikaskogen för att köra kolved. Intill arbetsplatsen låg ...
I fäders spår – en vandring efter buförsvägar

I fäders spår – en vandring efter buförsvägar

En särpräglad och rofylld upplevelse är att sitta vid en sprakande brasa i en fäbodstuga. Tankarna kommer och går, ...
I sturbåt över Stamnäsfjärden

I sturbåt över Stamnäsfjärden

Solleröborna har i århundraden varit hänvisade till båtar, utom vintertid, för att komma till sina fäbodar och ...
Mångberg-fäbod med vattenkraft

Mångberg-fäbod med vattenkraft

När man hör ordet fäbod tänker man först och främst på arbetet med djuren. Det var ju just djurhållningen som ...
Ordlista

Ordlista

attnhattengätetumvalladejesumenensamkryturkreaturkålletumkalladeljot-sturtväldigt stortnöd ...
Rossberg

Rossberg

Sitter här i Rossberg en vacker stjärnklar vinterkväll och ska försöka berätta lite om den här fäboden. Mina ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

Fortsättning å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. - Den nya kyrkan bygges, till stor del av ...
Som busschaufför hos Erlandsson

Som busschaufför hos Erlandsson

Jag började med att köra några extraturer 1938–1939, som mest bestod av fotbollslag och skolbarn. Sedan kom kriget ...
Som kocka på Soldskogen

Som kocka på Soldskogen

Att vintern 1933-1934 fara till skogs och kocka för ett lag timmerhuggare och körare innebar inte att sätta sig i ...
Som vallkulla i Råberg

Som vallkulla i Råberg

Fäbodstället Råberg ligger mitt inne i djupa skogen mellan Södra Fjärden och Vådsjön, drygt en mil från Björka, ...
Till läsaren 1983

Till läsaren 1983

Foto: Karl Lärka Vägen till fäbodarna När man talar med folk på Sollerön, det må vara unga eller gamla, ...
Ur Karl Lärkas anteckningar

Ur Karl Lärkas anteckningar

(Ur en av Karl Lärkas omtalade blå anteckningsböcker, där han stenografiskt har antecknat, vad bygdens folk ...