Ur Karl Lärkas anteckningar

(Ur en av Karl Lärkas omtalade blå anteckningsböcker, där han stenografiskt har antecknat, vad bygdens folk berättat).

Slogkitt Mas – Skinnar Mats Matsson, och ”Kulår Anna”, hans sonhustru, gift med Mats Hedman i Ryssa, då det här skrevs ner (kring 1917). – De sitter 6 resonerar i arbetet. – Den senare delen gick jag hem 6 skrev ut så fullständigt som möjligt, då jag förstod att här var något som kanske aldrig skulle återkomma – snart efter var han också borta.E n ovanligt god 6 intelligent människa -en av dessa som orkade lysa med sin godmodighet i nästan alla väder …

Slogkitt = namn å gården längst sör i Kulåra. Gift till Skinnargården i Myckelbyn.

I Läberg, 1885

(Man hade) 110 nöt, 6 gäskaller, ”å sä i nöder täktn, fö dö sä” (Man. var) i Råberg strax efter midsommar i tre veckor, i Läberg fem veckor. ”i vet ä•va då 1882 så dem byddjet då mejeri i Råbjer”.

”å ur fint ä va dan i Läbjer! Vir gätetum \JOti mörer, å sågum upi täkti elä dajen. Å nå krytur djingg dan emi täktn – nå släjkt täktskrap vir kålletum – så int va so varugär, så dem duvd vamin, utan vir vurtum a dem go inå-min rogardum, dan emi täktn elä dågå” – så tälär o um, ur dem bestämmet värt dem skuld gät viss dågå, så dem skuld råk kullor frå oder täktum – ”tänk vir addum stjickninger jett tag så kam ållt frå Karabjer! ä va visst jen släjk litn näverask, äld nåntingg. Dem add gäta så dem add kemi ilag min Getjännbjers-kallum, å dem sä, add gäta så dem add råka Jörsjobjers-gässkaller, så dem fingg an, å vir finggum åv dem – å frå Läbjer så kam ä a Oratjännbjer – däjt ä va menindji -”.

Um bjönn i Lovbjer

Kulår Ann tälär um gambel Littull Margit upi Lovbjer, ur o add stedi fram-nä tjyrn då bjönn add kemi å äddji-i tjyri son attå säjdon, så blodn add strita, så ä add inna ållt upå attn a änä (”dem add inggä åvukläd då sidu, släkså dem a nu”) Rull Margit o add täj å blesi i vånnä o – o add aft jett släjkt ljot-sturt jett så – å o add blesi ållt o add duvå upå eta dan, å då add ä ve då, så bjönnen add su fändji lov å draga-si, så an add vurti så an ädd int riktit su tolå eta då – utan an add då dji si åv frå dem då, – men så add an feri direkt upi ”yverbyn” å veri bortå släj nida je fö dem dar sä … Ä add veri je såmmä mör dar, o bruket tålå um eta Mon. Dem add su yvir då, men veri så dem add int duvå få yvir dem ållijop min jätt tag å kemi undå nug fort, utan an add passa å dem dar då …

Brev från ” gäslkalln”

Karaberg den 16 Augusti 1904

Syster Kerstin

Jag skall nu skrifva några rader så du får veta att jag har hälsan å det knallar å går jag har nu plockat nogra fallbär jag plockade nogra om lördan å så var jag ute i går fast det regna så himlen vore öppen men när dom inte skulle skämmas bort dom jag plockade om lördan måste jag vara ute å nu skall jag gå till Brintbodarna i dag hurdant vädret än månde blifva å nu får du väl ställa hur du vill med dom om du inte kan få sockret på nå annat vis så kan jag betala det när jag kommer hem. Jag tycker att det var harmligt att inte plocka nogra när det fanns. Hälsa Skräddar Margit att fallbären ropa efter henne men kanske hon är i Hållen å måjar sej. I dag gätar dom till Kasnes-myran det har nu regnat så det räckte här, tackorna har varit borta i natt buteljen som är i byttan är sådan saft jag hällt af så det inte skulle rinna öfver. Om ni skall hit å buföra hem så är det bäst att ni tar mina näfverskor hit. Vi kan ännu inte bestämma hur länge vi blir här det kommer hand på rängvädersgubben men annars vill jag vara här så länge som möjligt å så måste ni taga litet mjöl med för den här dryga kalfven å nu har jag inte vet ni så stor matsäck som förr så han kan inte få äta i lag med mej han är så lat så han inte följer med korna något utan när jag går hem går han hem också å i dag är han inne i täkten. Så fort som möjligt ställ någon råd med bären du behöfver inte säga annat än att det har varit en smörbytta. Det har nog nogon tid att hit och höra efter hur länge vi kan vara här om det har varit nogon vecka till det stod då aldrig på att ni kom och hälsa på oss.

Håmos Anna hälsar att det går för sej. (Tvärskrift nertill:) Jag tycker att det är harmligt att ni skall ha Karsa hemma å stilla åpp hö åt henne när hon hade så väl bällt vara här, men det rår dom för som inte kom hit.