1981

1038 Dalarnes Ögonsten

1038 Dalarnes Ögonsten

Inför uppgiften att redogöra för verksamheten i den snart hundraåriga godtemplarlogen nr I 038 Dalarnes Ögonsten ...
Bråmåbo – liten som väl aldrig blir stor

Bråmåbo – liten som väl aldrig blir stor

Jenbersbuder, en enslig avkrok där vegetationen huvudsakligen består av enbuskar bland vilka invånarna i halvvilt ...
Bud-kaller

Bud-kaller

Den som minns Södra Bodarna från början av seklet, fäster sig gärna vid de olika personligheterna - de flesta var ...
Dalmålningar på Sollerön

Dalmålningar på Sollerön

Vad är dalmålningar och varifrån kommer dessa? Att de är målade i Dalarna för flera hundra år sedan vet väl de ...
Det låg ett skimmer

Det låg ett skimmer

Det låg ett skimmeröver Sollerön denna vackra dagett solvarmt dis där dröjerden som denna syn fick se, var ...
Folkrörelser och föreningsliv

Folkrörelser och föreningsliv

Folkhögskolekursen 1905samlad till avslutning vis Skinnargården. (Nuvarande Konsums gård) De flesta av oss - vi ...
Fondvävnaden i Gesunda bönhus

Fondvävnaden i Gesunda bönhus

- Men över dem skimrar skyn i Korsets tecken,- den Lidande Kärlekens-.Men var är Kristus?Han är här, mitt ibland ...
Första orienteringstävlingen

Första orienteringstävlingen

År 1933 anordnades den första orienteringstävlingen på Sollerön. Det var Dunder Carl Ohlsson och Albert Påls som ...
Från Soldpojkarnas bal till Vilda Västern

Från Soldpojkarnas bal till Vilda Västern

Vid sidan om den idrottsliga verksamheten kom Sollerö idrottsförening att bli dominerande inom nöjeslivet. Där ...
Glimtar från rörelser

Glimtar från rörelser

Sollerön har som samhälle genom sin huvudsakliga bebyggelse alltid haft en viss ö-karaktär, vilket inneburit en ...
Historik over Sollerö Jaktvårdsförening

Historik over Sollerö Jaktvårdsförening

Efter ett antal år som styrelseledamot i Sollerö Nya Jaktvårdsförening fick jag överta uppdraget som sekreterare. ...
I väckelsens följe – Sollerö Missionsförening

I väckelsens följe – Sollerö Missionsförening

Året som gick firades ett dubbeljubileum i Sollerö missionskyrka. Det var nämligen 90 år sedan församlingen ...
Idrottsminnen och idrottsprofiler

Idrottsminnen och idrottsprofiler

Idrottsintresse! Vad är det som fångar den unge pojken eller flickan? I dag är det väl i de flesta fall miljön, ...
Koopen

Koopen

Gamla foton från Koopen
Något om baptismen på Sollerön

Något om baptismen på Sollerön

Den baptistiska rörelsen synes ha nått Sollerön under 1880-talet. Men dessförinnan hade med säkerhet olika ...
Sollerö Hembygdsförening

Sollerö Hembygdsförening

Man kan med fog påstå, att Sollerö Hembygdsförening intar en särställning bland öns föreningar och då i den ...
Studiecirkel i Gesunda en av ”landets lågor”

Studiecirkel i Gesunda en av ”landets lågor”

Från det i övrigt negativa 30-talet finns även positiva saker att nämna. Gesunda hade fått en ny skola och en ung ...
Till läsaren 1981

Till läsaren 1981

Släktforskaren har en ganska lätt uppgift, då det gäller att forska i sin släkt i Sollerö församling. Kyrkböckerna ...
Tunnbrödsbakning i Hälsingland

Tunnbrödsbakning i Hälsingland

Tunnbrödsbakning i Trappgårdens bagarstuga, år 1917. Fr v: Trapp-Stina, Flintull-mon, Trapp-Karin och ...
Vägen till mormons land

Vägen till mormons land

Jag fick ett brev i mina händer. Den som lämnade det sa: "Brevet är ett hjärteskri, en dom, en förtröstan, och ett ...