Kaptensgården på Sollerön

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en km öster om kyrkan. Dit flyttades gården först år 1817. Gården var ursprungligen belägen strax norr om kyrkan,…