1980

Bebyggelse på Sollerön 1950-1980

Bebyggelse på Sollerön 1950-1980

Bostadsområdet på De/gärdet. Foto: L.E. Klockar. Bebyggelsen på Sollerön har före 1950 undergått endast små och ...
Bevarade inventarier från kapellet

Bevarade inventarier från kapellet

Krucifix från 1400-talet. År 1782 var arbetet med Sollerö kyrka så långt framskridet att gudstjänst kunde ...
Bildsvit om byggnader

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...
Bodarna – något om bygemenskap förr och nu

Bodarna – något om bygemenskap förr och nu

I "Gruddbo"-boken har John Granlund bl.a. en uppsats om "Gruddbo by", där han också behandlar andra byar. Om ...
Byskifte och byalag före lantmäteriet

Byskifte och byalag före lantmäteriet

Ur Håll Nils Mattssons anteckningar. Från slutet av 1700-talet fram till tiden för storskiftet på 1800-talet ...
Efterlysning

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...
Första besöket i en långfäbod

Första besöket i en långfäbod

Jag minns första gången jag fick följa med farfar och farmor till deras långfäbod Säxa, som ligger ungefär en halv ...
Härbret

Härbret

Ögat smeker stockarna,rödskimrande av tusendagars solstek.Fingret söker årsringarna,karvade av väder och ...
Husbygge – timring

Husbygge – timring

Håll Nils Mattsson, om vars gärning som folklivsforskare och upptecknare för ULMA det skrivits i 1978 års ...
Kaptensgården på Sollerön

Kaptensgården på Sollerön

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en ...
Klikten – fridens ort och stridens

Klikten – fridens ort och stridens

Foto: L.E. Klockar Den 19/6 1978. Stämma i Kommunalhuset på Sollerön mellan jordägarna inom gravfältsområdet ...
Örjangården

Örjangården

Bengtsarvets by är med största sannolikhet en av de äldre byarna på Sollerön. Inom byns gränser finns dels det ...
På utflykt till längesen

På utflykt till längesen

Vilken dag! - när pensionärscirkeln hade utfärd till de gamla rastplatserna västöver. Sensommarsolen värmde ...
Resumé av laga skiftet

Resumé av laga skiftet

År 1945 hade gränsbestämning begärts kring samfälld mark i Gesunda och förrättningen skulle handläggas av ...
Rogarskaveln – gamla tiders bokföring

Rogarskaveln – gamla tiders bokföring

Varje byalag eller "tunnlag", som de kallades på Soll, bestämde på ett enkelt sätt på bystämman om sina gemensamma ...
S:t. Laurentius kapell

S:t. Laurentius kapell

Foto: L.E. Klockar Bild 1. Planskiss S:t Laurentius kapell. I publikationen "Sveriges kyrkor" hade professor ...
Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Dataupproret 1743 - allmogen samt delar av Dalregementet sam­ lade på Stora Torget i Falun, där upprorsledaren ...
Sollerö kapells laga skillnad

Sollerö kapells laga skillnad

Fortsättningen å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. Församlingen har nu fått sin första ...
Tä slåss min måisum

Tä slåss min måisum

Ä så i jän sa berätt ä ändät fö nå yvyr trätti år sä.Ä va so att vir addum fändji litä åggningg väst-å skojim, i å ...
Till läsaren 1980

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...
Vart tog det gamla huset vägen?

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...
Vet ni att?

Vet ni att?

När man på 1600-talet köpte jord på Soll, betalade man bl.a. med 5 spann korn,3 skedar om 9 lod,en fyra års gl. ...