1980

Bebyggelse på Sollerön 1950-1980

Bostadsområdet på De/gärdet. Foto: L.E. Klockar. Bebyggelsen på Sollerön har före 1950 undergått endast små och ...

Bevarade inventarier från kapellet

Krucifix från 1400-talet. År 1782 var arbetet med Sollerö kyrka så långt framskridet att gudstjänst kunde ...

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...

Bodarna – något om bygemenskap förr och nu

I "Gruddbo"-boken har John Granlund bl.a. en uppsats om "Gruddbo by", där han också behandlar andra byar. Om ...

Efterlysning

I Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift för år 1922 har Anders Gagner skrivit om "Ett romerskt mynt funnet i Gagnef" ...

Första besöket i en långfäbod

Jag minns första gången jag fick följa med farfar och farmor till deras långfäbod Säxa, som ligger ungefär en halv ...

Kaptensgården på Sollerön

Kaptensbostället har inte alltid legat på den plats det nu ligger, nämligen i Haraldsarvet på Sollerön, cirka en ...

Klikten – fridens ort och stridens

Foto: L.E. Klockar Den 19/6 1978. Stämma i Kommunalhuset på Sollerön mellan jordägarna inom gravfältsområdet ...

Örjangården

Bengtsarvets by är med största sannolikhet en av de äldre byarna på Sollerön. Inom byns gränser finns dels det ...

Skinnar Per Andersson och Dalaupproret 1743

Dataupproret 1743 - allmogen samt delar av Dalregementet sam­ lade på Stora Torget i Falun, där upprorsledaren ...

Sollerö kapells laga skillnad

Fortsättningen å den i "Sool-Öen" 1972 påbörjade krönikan från 1791. Församlingen har nu fått sin första ...

Till läsaren 1980

Vi stryker lätt med handen över boningshusets grå timmerväggar och låter pekfingret hjälpa oss att räkna ...

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...