Bevarade inventarier från kapellet

Krucifix från 1400-talet.

År 1782 var arbetet med Sollerö kyrka så långt framskridet att gudstjänst kunde hållas där. Även om inredningen inte var komplett med bänkar och altartavla var det säkert en stor glädje för Solleröborna att få samlas i sin nya kyrka. Det skulle dröja ytterligare två effektiva år att bygga färdigt kyrkan, och till detta behövdes mycket material. Solleröborna beslöt då att riva S:t Laurentius kapell för att få fram mera byggnadsmaterial som kunde användas vid den fortsatta byggnationen av kyrkan. Inventarierna som fanns i kapellet skingrades och hamnade ute i byarna på Sollerön. Stolar, bord och andra inventarier, som inte direkt bar kyrklig prägel, såldes eller delades ut bland öns befolkning. Däremot, och lyckligtvis, flyttades en del värdefulla inventarier upp till nya kyrkan, där de kom att förvaras i tomrummet.

Maria med Jesus-barnet. 1500-talet.

Följande inventarier har tillvaratagits och renoverats under de sista 30 åren. Nämligen predikstolen, 5 medeltida träskulpturer, 1 ljuskrona, processionskrucifix, samt en liten klocka i malm. Predikstolen placerades i sakristian år 1937. Den är daterad till tidigt 1600-tal.

Maria med Jesusbarnet på vänster arm är placerad i ett skåp som tillverkades av Erik Lindgren år 1937. Skåpet sitter i sakristian. De övriga fyra figurerna står i fönstret vid dopaltaret inne i kyrkan. Tillsammans med Maria-figuren har de bildat grupper i ett altarskåp från S:t Laurentius kapell, rester av skåpet finns bevarat. Figurerna är följande:

Maria Magdalena, som bär en turbanliknande huvudbonad. Hon har långt hår och förgylld mantel.

S:ta Katarina bär en krona på det långa håret. Hennes attribut, ett hjul, ligger vid hennes fötter.

Apostel. En skäggig man utan huvudbonad, iförd en mantel som på höger axel är knäppt med fyra knappar. Han bär också en bok i vänster hand.

S:t Laurentius, iförd vit mässkjorta, delvis förgylld, dalmatika och halslin. I vänster hand håller han en öppen bok med pärmar i rött och guld. Ett attribut söm funnits i högra handen är borta. Alla dessa figurer är konserverade för 20 år sedan av konservator Sven Dalen, Stockholm. Processionskrucifixet är kompletterat med armar på senare tid. Det har även skett en del övermålningar, men under övermålningen finns rester av äldre färg. Krucifixet är daterat till 1500- talets början och kan vara ett bygdearbete.

Ljuskronan som är av järn hänger i sakristian. I kronans mitt står den lilla prinsessan, en c:a 2 dm. hög träfigur, som förmodligen tillhör den S:t Görans-bild som finns på Zornmuseet. Ljuskronan är bevarad i sitt ursprungliga skick, inga nya delar har tillförts utom en förlängning av upphängningskedjan.

En liten klocka i malm på en träställning hänger framför östra fönstret i sakristian. Den används vid afton- och nattvardsgudstjänster som hålls i sakristian.

Förutom ovan beskrivna inventarier från kapellet finns delar av sakristian förvarad i prästhärbret på hembygdsgården. Sakristian är beskriven i Gruddbo-boken från Sollerön.

Detta var några av de inventarier som finns bevarade från det gamla S:t Laurentius kapell, men med största sannolikhet finns det flera saker ute i byarna som härrör från det gamla kapellet. Vi vädjar därför till Solleröborna att meddela till någon av Sool-Öens kommittémedlemmar om ni har, eller hittar något, som kan härröra från kapellet. Vi vill gärna fotografera föremålen.

Sven Hinders har visat upp ett gammalt skåp som troligen härstammar från kapellet, det har samma målning och färger som finns på den gamla predikstolen från kapellet. Vi hoppas på nya fynd och tackar på förhand.

Evald Håkansson

Predikstol från tidigt 1600-tal.