1973

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på ...

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...

Kyrkbåtsbygge

Kyrkbåtar byggda på Sollerön efter 1941 "Så länge en kyrka har rest sin spira mot skyn i Siljans dal, så länge ...

Lärarens lön och möda i den gamla tiden

Skolbarn framför Alma-skolan o. 1896.Sarlars Anders, Bus/ars Olov, And. Björkqvist, Böl And. Larsson Böl And. ...

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...

Om namnet Soll ~ Sollerön

Av fil. dr Bror Lindén Genom sitt läge i Siljan, Dalarnas största sjö, och genom sin storlek — landskapets ...

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...

Sollerö Capells’ laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades ett utdrag ur den i Sollerö församlings arkiv förvarade handskrivna berättelse från ...

Sollerödräkten, kvinnodräkten

Under de senare åren har märkts ett ökat intresse för bygdedräkter. Man diskuterar ibland frågor som ...

Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro 1. Bergrundskarta över Sollerön Sollfolket kan vara glada över att deras ö ...

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...

Tillblivelsen av Sollerö Hembygdsförening

Lärka: Sollerö Hembygdsförening, några minnesbilder Om man torrt och formellt frågar sig: När bildades den? ...