1973

Amerikaresan

Amerikaresan

Mårten Anders Eriksson och hans syskon.Anna, Maria, Kari, Jons, Anders, Erik. Jag är gammal och utsliten jag ...
Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Anders Solinus, statyett från England Den 31 maj 1709 föddes enligt Mora församlings dopbok en Dunderpojke, som ...
Att bo på en ö

Att bo på en ö

Gamla flottbron till Gesuncla Jag kanske borde satt som rubrik: "Hur det varit att vara öbo". Då tänker jag ...
Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Ett redskap i Guds frid (Gesunda bönhus)

Gesunda bönhus Det var tidigt en söndagsmorgon i midsommartiden. Solen hade just gått upp bakom Gesundaberget, ...
Fågelprästen Lars Dalin

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på ...
Jag döper dig

Jag döper dig

Gösta Schmidt Knappt hade sista versen på "Tryggare" förklingat, förrän den lycklige fadern lyfte upp sin ...
Je lådigsväjs

Je lådigsväjs

en vårvisa från Sollerön Den av Rull Anders Jönsson skrivna och av Karl-Erik Forsslund i "Med Dalälven från ...
Kyrkbåtsbygge

Kyrkbåtsbygge

Kyrkbåtar byggda på Sollerön efter 1941 "Så länge en kyrka har rest sin spira mot skyn i Siljans dal, så länge ...
Lärarens lön och möda i den gamla tiden

Lärarens lön och möda i den gamla tiden

Skolbarn framför Alma-skolan o. 1896.Sarlars Anders, Bus/ars Olov, And. Björkqvist, Böl And. Larsson Böl And. ...
Miljövård förr och nu

Miljövård förr och nu

Miljövård förr: Hemlighuset vid fanjunkarbostället. Miljövård förr Vår tid är en omvandlingens tid i många ...
Några glimtar från Solleröns fäbodar

Några glimtar från Solleröns fäbodar

Kreaturen "läsas" i Norra Hållen Sollerön intar en särställning som socken, därigenom att den centrala ...
Nya ting i Herrens hus

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. ...
Om namnet Soll ~ Sollerön

Om namnet Soll ~ Sollerön

Av fil. dr Bror Lindén Genom sitt läge i Siljan, Dalarnas största sjö, och genom sin storlek — landskapets ...
Protokoll om klädedräkten

Protokoll om klädedräkten

I förra årets krönika återgavs solleröbornas svar å Consistorie cirkulär ang. "fastställande af en alfwarsam och ...
Ryssingen

Ryssingen

Solleröns innevånare i gamla tider var jordbrukare. Alla, till och med prästen. Men fisket var ett viktigt ...
Sägner kring Kistn-bäcken

Sägner kring Kistn-bäcken

Håll Albert vid Kistn-bäcken. Utför sluttningen av norra Lövberg rinner en bäck, Kistn-bäcken kallad ("bättjen ...
Sollerö Capells laga skillnad

Sollerö Capells laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades ett utdrag ur den i Sollerö församlings arkiv förvarade handskrivna berättelse från ...
Sollerö IF 50 år

Sollerö IF 50 år

Det finns knappast något tillfälle där man så direkt konfronteras med tidens flykt som vid ett ...
Sollerödräkten, kvinnodräkten

Sollerödräkten, kvinnodräkten

Under de senare åren har märkts ett ökat intresse för bygdedräkter. Man diskuterar ibland frågor som ...
Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro 1. Bergrundskarta över Sollerön Sollfolket kan vara glada över att deras ö ...
Språkkurs i Frankrike

Språkkurs i Frankrike

I maj 1972 deltog jag i en fransk språkkurs på en internationell skola i Sydfrankrike. Kursen anordnades av ...
Sveriges första spelmansstämma hölls i Gesunda

Sveriges första spelmansstämma hölls i Gesunda

Av professor Mats Rehnberg Spelmansstämman i Gesunda 1906.Ljuder Anders, Nils Andersson, Anders Zorn Sedan ...
Till läsaren 1973

Till läsaren 1973

Vi är glada och tacksamma, att vår första krönika av år 1972 mottogs så välvilligt, att vi nu kan utge en även ...
Tillblivelsen av Sollerö Hembygdsförening

Tillblivelsen av Sollerö Hembygdsförening

Lärka: Sollerö Hembygdsförening, några minnesbilder Om man torrt och formellt frågar sig: När bildades den? ...
Vet ni att 1973

Vet ni att 1973

På 1800-talet gick det: 32 öre på 1 Daler Kopparmynt 3 Dlr Kmt på 1 Daler Silvermynt 2 Dlr Smt på 1 Plåt ...