Några glimtar från Solleröns fäbodar

Sollerön intar en särställning som socken, därigenom att den centrala bebyggelsen är förlagd till en ö i Siljan men att den därjämte har ett stort område på fastlandet, 3-4 mil västerut mot Järna sockengräns. Först 1892 fick man en fast broförbindelse mellan ön och Gesunda. Före denna tid var man helt beroende av att använda båt vid sina färder mellan ön och fastlandet, utom då det var vinter och isen var körbar. På 1600-1700 talet kom en klen broförbindelse till över det s. k. Sundet mot Vinäs. Men här kunde man endast komma över vid lågvatten.

Nya ting i Herrens hus

Vad skönt det är att gå in i Sollerö kyrka och sätta sig ner i någon av de höga kyrkbänkarna och meditera d. v. s. låta tankarna få fly bort från arbetsuppgifter eller vardagsbestyr och bara bli stilla. Genom de höga söderfönsterna…

Kyrkbåtsbygge

Kyrkbåtar byggda på Sollerön efter 1941 "Så länge en kyrka har rest sin spira mot skyn i Siljans dal, så länge har även byarnas skaror i sina kyrkbåtar färdats till sitt tempel, och dessa båtar äro ättlingar till de båtar, som…

Sollerö Capells’ laga skillnad

I 1972 års krönika påbörjades ett utdrag ur den i Sollerö församlings arkiv förvarade handskrivna berättelse från år 1791, sannolikt författad av dåvarande kyrkoherden Henrik Ericsson. Här följer nu en fortsättning. § 2 De…

Sveriges första spelmansstämma

hölls i Gesunda Av professor Mats Rehnberg Sedan omkring en mansålder har det hållits spelmansstämmor i olika delar av vårt land. Numera utgör de en slags folkmusikkonserter, som blivit alltmer uppskattade av en växande publik.…

Ryssingen

Solleröns innevånare i gamla tider var jordbrukare. Alla, till och med prästen. Men fisket var ett viktigt komplement i försörjningen. Detta framgår med all tydlighet om man bläddrar i gamla protokoll från socken- och kommunalstämmorna. Och…

Anders Solinus – ett säreget levnadsöde

Den 31 maj 1709 föddes enligt Mora församlings dopbok en Dunderpojke, som blev döpt till Anders. Hans föräldrar hette Dunder Anders Andersson och Garp Marit Andersdotter. Den lille pojken Anders fick fyra syskon, nämligen Nils, Anna,…

Fågelprästen Lars Dalin

Lars Dalin kunde nog inte i sin ynglingaålder drömma om att han skulle bli präst. Han var född i Säfsnäs på värmlandsgränsen, son till en smed på ett bruk därstädes, och han vart också smed. Det levdes ett ganska vilt liv bland…

Solleröns geologiska byggnad och förhistoria

Av fil. lic. Ragnar Lannerbro Sollfolket kan vara glada över att deras ö inte är av så labilt vulkaniskt ursprung som exempelvis Heimaey vid Island. Emellertid har naturkatastrofer även drabbat denna solens ö iform av en nog så…

Om namnet Soll ~ Sollerön

Av fil. dr Bror Lindén Genom sitt läge i Siljan, Dalarnas största sjö, och genom sin storlek — landskapets största ö — har Sollerön otvivelaktigt redan i "urnordisk" tid varit vida känd, och man torde ha rätt antaga att den…