Britt-Inger Nilsson

Ä va upå do tidi då ä fanns bljog krippär

Ä va upå do tidi då ä fanns bljog krippär

Ibland sulld mann båtå äls-å nån, men så fort vir addum kemi inåni döri båti nånn gard,då drog i fadä i stjorto ...
Istorior 2013

Istorior 2013

Mås Einar add jänn knåjl Mås-Einar add afft jänn knåjl upå tjinnbenä je länggär tid. Ätt sluss fikk ann lov tä ...
Istorior 2014

Istorior 2014

Ä byrdå minn att Bom Axel add ve västå sjon jänn svängg i sänn Volvo 240. Då ann sulld emat bar int ä si bättär ...
Istorior 2015

Istorior 2015

I Jesundum va ä tre syskon så bodd ilag. Ålljop add vurti gamblär å tyllågär. Gambläst gambälkullo sulld go ...
Istorior 2016

Istorior 2016

Foto: Torbjörn Nääs Sturull Gunnar add flytta a Borlänge. Då ann kam emat i jänn gol fin Opel Rekord, galät ...
Istorior 2017

Istorior 2017

Lärkastugan. Foto: Torbjörn Nääs Glad-Järk add fylla tre år. Ann språkät bå svensko å soldmål. Jänn logdag kam ...
Istorior 2018

Istorior 2018

Gambäl Ivar add väkksa upp nä Flint Andes. Dämm vant släkt nå, män Andes skrivätå Ivar bå gardn å skojän, ann kund ...
Istorior 2019

Istorior 2019

I Bengsarvi a dämm jänn stur fässt nid vi ånggbåtsbryddjon värrt år. Bå kelinggär å karrär sån´t man nästan visst ...
Istorior 2020

Istorior 2020

Teckningar: Sara Halvarsson Stur Niss add ländj ve irriteradn upå att kelindji onumas add skaffa jätt jökur. ...
Istorior 2021

Istorior 2021

Teckningar: Sara Halvarsson Krånggan Stina add jänn karr så jämt trodd att o add nå fö-si min ana karrär. Ä ...
Istorior 2022

Istorior 2022

Teckningar: Sara Halvarsson Karls Anton stod utåminn åjsi å såg-åjt frusin då Bengts Bror kam å knallät. An let ...
Koopen 2010

Koopen 2010

Fr. vänster: Eva Danielsson, Linda Soodla, Niclas lvarsson, Linda Halvarsson, Ulrika Thorell, Erika Stolt, Susanne ...
Trapp Lars – spelman

Trapp Lars – spelman

Just när jag stod i dörren och skulle gå, vände sig Trapp Lars till mej och sade: "Och nu när du går ska du ta en ...