Istorior 2017

Lärkastugan. Foto: Torbjörn Nääs

Glad-Järk add fylla tre år. Ann språkät bå svensko å soldmål. Jänn logdag kam ä jän kripp i sumu sturlek å Järk köjtät båta krippen å sulld sjå umm ä va nån ann kund a litä roli minn. Järk språkät upå soldmål å odär pöjtjänn vårrt illsätt å köjtät darfrå. Järk sättåv ättär å galät: ”pöjtjänn, dritunggan, vänta, i vill läka!”

Teckning: Jessica Clegg

Solleröpojkarna va jänn orkästär min branug tä stjuss i bå takt å ton. Jänn gångg add däm fändji je spylningg min bra betalt. Trapp Lars tykkt att Bus Niss add stämma gutarrn pysjåt så ann säjda Niss att ann sulld ta å stämm bättär. Svarä kam minn jänn gångg ”I entt jän fö tä låt fint, i e jän fö tä tjän pängg i!”


Glad Kal add fändji lära si umm tunggo å smaklokär i skåjlam. Då ann kam emat va ä je grönsakssåppa tä midag. Kal tykktint umm doda såppo nå. Ä va rasnd motalt. Ätt sluss lagd ann nid stjedi å säjd: ”Ä e bar ynggär fok så a säjnä smaklokär kvär, så ä e faktist bar i så vet ur klen isu soppo e!”

Teckning: Jessica Clegg

Glad Järk add nys byrtå skåjlam. Nu add ann veri upå kalas nä måsster säj. Ä brukät va roli upå dämda kalasi, men isn gåndjänn vårt ä bar jätt glas mjok å nå bullär. Moder i Järk tåkkät fö kalasä, å säjd-a Järk att ann sulld djärå sumules. Järk tykktint att ä va so mytji tä tåkk fö, män ann bjod då full til: ”Takk, ä va jätt stäkkåt å tråkåt kalas”


Glad Per sulld få fi boti jolnåti fö fösst gåndjjän. Ä knarrät under skonär å ä va kolsvartt ållumstass. Ini tjörtjon lysät ä rasnd fint. Ä va full tjörtjo i fok. Glad-Per fikk stur ogor. Kund ä finnas son mytji fok?! ”Mosster, e eta ållt fok i el värdn?”

”Nej, mon å fad å Lasse e emä”, svärät o.


Teckning: Jessica Clegg

Sturull Gunnar å Sturull Anders va bröder. Dämm add ve upi Långgsjom å meta, å dar kam dämm te prat um biltjörningg. Gunnar va litä teknikfientlin. Ann add int nå tjörkort, å ann villd int lär si tjör nå bil.

Då dämm sulld fårå emat snodd Anders a Gunnar nytjilär å let att nu fikk ann tjör fö anas fick ann go emat. So vårrt ä. Gunnar fick litä instruksioner um koppling, växelspak, gas å bryms, å sä bar ä åv. Då däm kam upa Vatubuttim frägät Anders umm Gunnar såg vegåstjyltn. Jodå ä djärd ann. ” Ja, vänd stor ä då?”
”Ä stor 50.”
”Ja, så då få du full ökå litä”, säjd Anders.