1 Krångstugan

Foto ur Gerda Boëtius bok om den nordiska timmerbyggnadskonsten.
Fotot taget vid 1800-talets mitt på stugans ursprungliga plats i Myckelbyn.