13 Blästerugn

Det välstånd som sannolikt fanns på Sollerön under vikingatiden berodde till stor del på den rika förekomsten av rödjord, sjö- och myrmalm och på människornas förmåga att omvandla malmen till smidbart järn. Att välståndet var betydande under vikingatiden vittnar de rika fynden från utgrävningarna av vikingagravarna i Bengtsarvet och Utanmyra på Sollerön.

Järn var en viktig handelsvara som användes vid tillverkning av allehanda redskap i det dagliga livet och till vapen av olika slag.

På Sollerön, och även på fastlandet i Gesunda och i Ryssa, finns spår av gammal järnframställning. Åtskilliga rester av blästerugnar och slagghögar vittnar om en omfattande verksamhet.

Läs mer i en artikel ur Sool-Öen 2022