15 Smedjan

Den som tillverkat den ursprungliga bälgen är Dunder Olof Olsson född 1815.

Hans äldre bror var Dunder Anders Olsson född 1811 (DAO), vars sonson Dunder Anders Olsson alias Anders Björk född 1872, sålde smedjan till Hembygdsföreningen. Försäljningen och flytt till hembygdsgården skedde 1934.

Smedjan stod ursprungligen i Gesunda. På bälgen i smedjan på Hembygdsgården finns följande inristning: OOS 1850 samt ett bomärke, som tillhörde en Ryssnisfamilj i Rothagen. Initialerna står för (Dunder) Olof Olsson.

Renovering av ”Pusten”