8 Ladugård med dass

Hästen bodde i stallet men de övriga gårdsdjuren bodde i ladugården eller i anslutning till denna. Kor och kalvar var viktiga för produktionen av mjölk, ost, grädde och smör. Getter och får för kött och ull. Hönsen för ägg och kött. Grisarna var många och stannade kvar på gården när övriga djur transporterades till fäbodarna under sommaren. Därav kommer uttrycket ”soldkvåtter” för sollerögrisar.

Byggnaden är från Mångbergs fäbodar och har en välbevarad interiör från 1800-talet.
Kom hit till Hembygdsgården 1960.

Värt att nämna är att avträdet från både djur och människor var värdefullt. Det berättas att det t.o.m. ibland användes som betalningsmedel.