Dalmålet

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant ...

En dialektlänk mellan öst och väst

För snart 2000 år sedan frigjorde sig de nordiska språken från de övriga german­ ska. På den tiden hade ...

Färdär frå Soldn

I december 1999 skedde något viktigt för Sollerön och dess befolkning. Boken "Färdär frå Soldn" kom ut. Vid ...

Några diftongvarianter i Sollerömål och grannmål i Ovansiljan

Dialekternas framtid i Övre Dalarna har blivit en fråga av stor vikt för hembygdsvården. Skall det fornspråkliga ...

Några förstärkningsord i Soldmålet

Krångan Lars hade en vårdag sågat ner en större björk då Bälter Kisti kom förbi. Kom hit, sa Lars, ska du få se. ...

Några funderingar om språkliga likheter

Språk är något som fascinerar många människor. För några blir språkintresset så viktigt att vi ägnar oss åt det på ...

Ortnamn och arkivalier

Av fil. dr Bror Linden Många av våra äldre ortnamn är i sin nutida form dunkla eller helt obegripliga. Andra ...

Ramsor, rim och klotter

När min far, allmänt kallad Mas Anders, lekte med små barn, brukade han i det han skämtsamt skakade dem dra ...

Sollerömålet – ett Ovansiljansmål

Inledning Dialektsplittringen i Ovansiljan är som bekant stor. Man brukar till och med populärt säga att varje ...