Dalmålet

En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant ...

Ortnamn och arkivalier

Av fil. dr Bror Linden Många av våra äldre ortnamn är i sin nutida form dunkla eller helt obegripliga. Andra ...