En afton i S. S. B.

(Sällskapet för Soldmålets Bevarande.) Striden om dialektens vara eller icke vara har blossat upp. Som bekant beskylls här i övre Dalarna dialekterna för att vara orsaken till elevernas bristande kunnighet i svenska språket. Vad man…