Byggnader

Åldringsfonden och Stoltgården

Åldringsfonden och Stoltgården

Hemmansägaren Storan Anders Persson i Häradsarvet avled år 1958. I samband med begravningen beslöt anhöriga att ...
Bastun i Solrejs

Bastun i Solrejs

Vem som var den egentlige idékläckaren till att bygga en bastu i Solrejs i södra Häradsarvet är inte gott att ...
Båtfabriken som blev allianskapell

Båtfabriken som blev allianskapell

Ryssa kapell I början av sekelskiftet var Ryssa ett ganska folktomt fäbodställe vintertid. Från omkring 1914 ...
Bebyggelse på Sollerön genom tiderna

Bebyggelse på Sollerön genom tiderna

Bebyggelsen på Sollerön har i jämförelse med många andra socknar i ovanligt hög grad genomgått vetenskapliga ...
Bildsvit om byggnader

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...
Bråmåbo Trösklada 100år – 2018

Bråmåbo Trösklada 100år – 2018

Tröskladan. Foto: Sölve Olofsson Bråmåbo Trösklada byggdes 1918. Tröskladan är därmed fyra år äldre än ...
Det gamla missionshuset på Lafvasgården

Det gamla missionshuset på Lafvasgården

Att sälja ett missionshus är inte lätt Man tänker på alla dem som i slutet på 1800-talet och framåt med stor ...
Ett attraktivt Sockenhus för alla

Ett attraktivt Sockenhus för alla

Sockenhuset. Foto: Torbjörn Nääs Den 23 augusti 2017 skrev Sollerö Sockenförening på köpebrevet om förvärvande ...
Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening

Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening

Solleröns mejerihistoria varade i knappt 20 år. Två bidragande orsaker till att den inte blev längre var dels ...
Härbret

Härbret

Ögat smeker stockarna,rödskimrande av tusendagars solstek.Fingret söker årsringarna,karvade av väder och ...
Härbret i Gruddbo

Härbret i Gruddbo

Foto: Sture Samuelsson Ibland kan en detalj plötsligt sätta igång tankeverksamheten. I detta fall var det ...
Hemlighuset

Hemlighuset

Vi pratar alltid om god mat, fin dukning, vackra kläder, lämplig lokal, allt som hör till den underbara middagen. ...
Lafvasgårdens samlarmuseum

Lafvasgårdens samlarmuseum

Drömmen om ett samlarmuseum har funnits länge. Efter att ha samlat på det mesta från barndomen och i och med att ...
Linkis

Linkis

Omkring 1870 uppfördes ett affärshus på Sollerön i närheten av kyrkan, allmänt kallat Melinshuset. Oskar Schollin ...
Lovnes

Lovnes

På 1930 talet blev LOVNES ett namn för den sågverks- och hyvlerirörelse som var lokaliserad till södra delen av ...
Mångbro kolugnar

Mångbro kolugnar

Den första ransonering som drabbade oss vid krigsutbrottet 1939 var den av bensin och andra drivmedel. För Anders ...
Mångbro kvarn

Mångbro kvarn

I slutet på 1890-talet ansågs de gamla skvaltkvarnarna inte längre fylla sin uppgift till belåtenhet för ...
Mångbro kvarn

Mångbro kvarn

Historik över ett århundrade Vid ett sammanträde i sockenstugan på Sollerön den 11 april 1897 beslutades att en ...
Om pärt eller takspån i Sollerö socken

Om pärt eller takspån i Sollerö socken

Pärttak. Foto: Annbritt Englund I södra Gruddbo på Sollerön – där stugorna vänder sig mot sjön och bergsranden ...
Örjangården

Örjangården

Bengtsarvets by är med största sannolikhet en av de äldre byarna på Sollerön. Inom byns gränser finns dels det ...
Sollerö sockenstuga

Sollerö sockenstuga

Anmodad att skriva om Sollerö gamla sockenstuga började jag forska i gamla protokoll för att få fram när den ...
Tomtebygget

Tomtebygget

Unnndäääär.   ett högt utdraget varningsrop hördes från trädets rot, samtidigt riste den 150-åriga furan till och ...
Trösken i Mångberg

Trösken i Mångberg

Färdigställd trösklada med vattenhjulet i förgrunden En unik anläggning i fin miljö Den vattendrivna trösken ...
Våra skvaltkvarnar

Våra skvaltkvarnar

När människan hade hunnit så långt i sin utveckling, att hon kunde ersätta muskelkraften eller den mänskliga ...
Vart tog det gamla huset vägen?

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...