Byggnader

Båtfabriken som blev allianskapell

Ryssa kapell I början av sekelskiftet var Ryssa ett ganska folktomt fäbodställe vintertid. Från omkring 1914 ...

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...

Mångbro kvarn

I slutet på 1890-talet ansågs de gamla skvaltkvarnarna inte längre fylla sin uppgift till belåtenhet för ...

Örjangården

Bengtsarvets by är med största sannolikhet en av de äldre byarna på Sollerön. Inom byns gränser finns dels det ...

Våra skvaltkvarnar

När människan hade hunnit så långt i sin utveckling, att hon kunde ersätta muskelkraften eller den mänskliga ...

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...