Byggnader

Båtfabriken som blev allianskapell

Ryssa kapell I början av sekelskiftet var Ryssa ett ganska folktomt fäbodställe vintertid. Från omkring 1914 ...

Bebyggelse på Sollerön genom tiderna

Bebyggelsen på Sollerön har i jämförelse med många andra socknar i ovanligt hög grad genomgått vetenskapliga ...

Bildsvit om byggnader

År 1917. Gamla gården, fanjunkar- och kaptenboställe. År 1926 Sollerön Vägskälet vid Gatukittan.Vägen, till ...

Ett hus berättar – Sollerö Mejeriförening

Solleröns mejerihistoria varade i knappt 20 år. Två bidragande orsaker till att den inte blev längre var dels ...

Hemlighuset

Vi pratar alltid om god mat, fin dukning, vackra kläder, lämplig lokal, allt som hör till den underbara middagen. ...

Lovnes

På 1930 talet blev LOVNES ett namn för den sågverks- och hyvlerirörelse som var lokaliserad till södra delen av ...

Mångbro kolugnar

Den första ransonering som drabbade oss vid krigsutbrottet 1939 var den av bensin och andra drivmedel. För Anders ...

Mångbro kvarn

I slutet på 1890-talet ansågs de gamla skvaltkvarnarna inte längre fylla sin uppgift till belåtenhet för ...

Örjangården

Bengtsarvets by är med största sannolikhet en av de äldre byarna på Sollerön. Inom byns gränser finns dels det ...

Sollerö sockenstuga

Anmodad att skriva om Sollerö gamla sockenstuga började jag forska i gamla protokoll för att få fram när den ...

Våra skvaltkvarnar

När människan hade hunnit så långt i sin utveckling, att hon kunde ersätta muskelkraften eller den mänskliga ...

Vart tog det gamla huset vägen?

Siljansskolan Det är säkerligen många Sollerö-bor som ibland undrat vart de gamla husen tagit vägen. Vi skulle ...