Anteckningar om smedjan

Äntligen på plats med trampbrädan för lufttillförseln

Smedjan stod ursprungligen i Gesunda. På bälgen finns inristningen ”OOS 1850” samt ett bomärke, som tillhörde en Ryssnisfamilj i Rothagen. Initialerna står för (Dunder) Olof Olsson, född 17 januari 1815, och han har alltså tillverkat bälgen. Efter giftermål 1840 tog han särknamnet Ryssnis, eftersom han gifte sig med Ryssnis Margeta Danielsdotter, född 1820, och de bosatte sig på hennes hemgård. Olof var alltså måg på Rot- hagen 23 (1840-1852) och Rothagen 19 (1853-1882). Makarna hade inga barn och Olof dog 8 december§ 1884. Olofs äldre bror Dunder Anders Olsson (DAO, född 1811) hade en sonson, det vill säga min far Dunder Anders Olsson, alias Anders Björk (född 1872), som överlät smedjan till hembygdsföreningen. Min bedömning är att smedjan tillverkades 1850.

Mats Wik