Ett attraktivt Sockenhus för alla

Sockenhuset. Foto: Torbjörn Nääs

Den 23 augusti 2017 skrev Sollerö Sockenförening på köpebrevet om förvärvande av f.d. Kommunalhuset på Sollerön från Mora kommun, och strax före årsskiftet fick vi lagfart på fastigheten. Därmed var en lång och något komplicerad process lyckligt i hamn. Och Kommunalhuset omdöptes till Sollerö Sockenhus – upå Båkkam.

Övertagandet har skett enligt de villkor som en extrastämma beslutade den 27 maj 2015. Avtalet med Mora kommun innebär en köpeskilling på 1 krona. För investeringar och reparationer finns ett medskick på 600 000 kr som utbetalas i två omgångar. Hälften har vi redan fått och resten får vi under 2018. Dessutom garanterar kommunen att hyra bibliotekslokalen för 86 000 kr/år till och med mars 2022. Att ta över Kommunalhuset är ett stort åtagande för sockenföreningen. Men vi har några år på oss för att sätta huset i gott skick och få stadiga intäkter som överskrider kostnaderna. Det finns också vindpengar till socknens förfogande som i konkurrens med mycket annat bör kunna användas till angelägna förbättringar.

En del åtgärder är genomförda, men ännu har inga stora investeringar påbörjats. Ett exempel på åtgärd är anslutningen till Mora Stadsnät med fast uppkoppling och Wi­Fi i hela huset. Några andra är nya förrådsutrymmen, en »Servicepunkt« avskild från Sockenkontoret och kontor av lägenhetens tredje rum. Några reparationer

har vi redan genomfört, till exempel byte av cirkulationspumpar för värmen, lagning av hissen och byte av murket virke i foajéns stora fönsterparti. Detta är inte överraskande åtgärder, Sockenhuset är gammalt och slitet. Både stort och smått återstår, en del nödvändigt med det snaraste. För att få ner de höga energikostnaderna ska vi återvinna den uppvärmda luften och göra styrsystemet för värmen effektivare. Elledningar behöver dras om och armatur bytas mm.

Gesundakören uppträder i den nymålade lokalen. Foto: Elin Wik

Uthyrning av lokalerna är en förutsättning för att klara driften av huset. Successivt har det också fyllts med hyresgäster. Lärkasalen (A­salen), Flenarna (Församlingssalen) och Servicepunkten hyrs ut för olika sammankomster, allt från små sammanträden till stora kalas. Kulturföreningen Ejnar är en trevlig hyresgäst med uppskattade evenemang av skilda slag.

Servicepunkten med hjärtat i den avskilda delen av Sockenkontoret ger också lite intäkter. För driften har vi ett avtal med Mora kommun som gett oss 50 000 kronor 2017. Vi räknar med en förlängning flera år framåt.

Avtalet avser fem funktioner: Samhälls- och medborgarservice, föreningsservice, kulturverksamhet, turistinformation och träffpunkt med caféhörna och datoruppkoppling. Turistinformation och träffpunkt ska finnas också i Koopen och en enkel caféhörna i Stoltgården.

Ambitionen är att göra Lärkasalen till en ändamålsenlig och attraktiv lokal för möten, kulturevenemang och fester. En liten grupp arbetar med både en långsiktig strategi och omedelbara åtgärder. Så småningom ska vi kunna visa operaföreställningar och film med den nyaste digitala tekniken. Kanske kan vi också visa gamla klassiker med de gamla filmprojektorerna. Och fotbolls­VM på storbild redan i sommar.

Bygglinjen på Mora gymnasium hjälper till med olika arbeten i Lärkasalen, ’baren’ och trappuppgången, som ett led i elevernas utbildning. Salen har redan fått en efterlängtad ansiktslyftning med nya djärva färger. Det slitna och på många ställen sviktande golvet är en utmaning och vi funderar för närvarande över vilka förbättringar som är möjliga. Lappa och slipa? Nytt golv blir dyrt men kanske på sikt ändå nödvändigt. Ansökningar är inlämnade till länsstyrelsen om medel för angelägna åtgärder, men även utan pengar utifrån ska vi förstås klara av att göra lokalen mycket bättre.

Mora kommun äger inte längre huset, men vi ser gärna en kommunal närvaro ändå. Biblioteket är en mycket fin lokal som borde kunna utnyttjas ännu mer i ett samarbete mellan kommunen och Sockenföreningen och det även efter att hyresavtalet löpt ut. I biblioteket och på andra ställen i huset bör vi kunna ha utställningar av skilda slag och dessutom ge aptitretande smakprov på vad socknen har att erbjuda i olika avseenden. Vi ser också gärna att kommunal personal ibland finns på plats både för att sköta sitt ordinarie jobb och för att medverka i vårt lokala utvecklingsarbete.

Tillsammans ska vi utveckla vårt gamla kommunalhus till ett attraktivt Sockenhus för alla, en modern och väl utnyttjad samlingslokal för hela bygden! Alla är välkomna att vara med.

Staffan Bond,
ordförande Sollerö Sockenförening