2002

Borrberg

Borrberg

Borberg är en av våra hemfäbodar, belägen inte så långt varken från Gesunda där vägen till Borberg och Rossbergs ...
Danil Niss – en kraftkarl

Danil Niss – en kraftkarl

Den välbekante majoren Daniel Jonsson som deltog i trettioåriga kriget i Gustaf Il Adolfs arme och som återkom ...
Dikter

Dikter

När regnet har upphörtklev vi ut på lindanbakom Storan Anders' snickarbod Klövern full av Natt och Dag!Nytvagna ...
En Borrbergshistoria

En Borrbergshistoria

Tanken vandrar flera generationer tillbaka i tiden och stannar i Borbergs fäbod. Där fanns Bus Karin ensam med ...
Filén – En stenhuggare

Filén – En stenhuggare

Flintull Anders Andersson, kallad Filén, föddes 12 april 1878 i Flintullgården i Gruddbo som nummer två i en ...
Filippinerna, sett genom solvögon*

Filippinerna, sett genom solvögon*

Genom stöd av SIDA och Medborgarskolan fick jag för några år sedan möjlighet att göra en resa till Filippinerna. ...
Gårdsnamnramsa från Sollerön

Gårdsnamnramsa från Sollerön

BUS å BOS å MÅS å MAS,NISS å LISS å SMISS å SMASS å LASS. WASS växer i en vik vid ett SUND.Och från ett NÄS går ...
Glimtar från 2001

Glimtar från 2001

"Snön lyser vit på taken" skaldade Viktor Rydberg en jul för mycket länge sedan. Samma målande beskrivning passade ...
Istorior 2002

Istorior 2002

Ä va jänn dag då Tråmben add kemi frå Björkum minn äst å trilla. Då add ann stana til dan ata Stjyrbäkk i Jesundum ...
Kyrka i förändring

Kyrka i förändring

Svenska kyrkan har på senare år genomgått de största förändringarna sedan reformationen på 1500-talet. Tyvärr har ...
Många gillar hästar på Sollerön

Många gillar hästar på Sollerön

Erika Sunesson, som är från Siljansnäs och går på agronomutbildning i Uppsala vid SLU, Sveriges ...
Minnen från 1930-talet

Minnen från 1930-talet

Värrt tog Andesmäss- å Annmässkallär väjjän? Å var kam donda sidn frå? Varje höst när Halloween-dagen firas går ...
Mitt möte med Sollerön

Mitt möte med Sollerön

Det handlar om mat- mitt möte med Sollerön. Dagen efter midsommar 1950 kom jag cyklande utefter en smetig grusväg ...
Mormor mäj (Karin Håll)

Mormor mäj (Karin Håll)

I vill bar säj jätt par ord umm mormor mäj. I a afft jänn rasnd tä tur så a fänndji a kvär mormor so länndjä, att ...
Mukå 99 – En utvärdering

Mukå 99 – En utvärdering

För tre år sedan genomfördes MUKÅ-99 på Sollerön. Det var en arkeologisk undersökning förlagd till östra delen av ...
PRO – en tillbakablick

PRO – en tillbakablick

År 1997 firade Sollerö PRO sitt 30-årsjubileum och vid den festen fanns vid varje kuvert en liten historik jämte ...
Så var det ”Sudi Långtora”

Så var det ”Sudi Långtora”

"Snart är ditt liv också historia". Dessa tänkvärda ord sades av Lilly, min gamla lärarinna, när jag hälsade på ...
Skyddsvärda och nya arter år 2001

Skyddsvärda och nya arter år 2001

Det finns ett antal skyddsvärda växter i socknen, några finns bland ormbunkarna. I familjen Låsbräkenväxter ...
Soldtackan 50 år

Soldtackan 50 år

Soldtackan som togs fram under en träslöjdskurs 1952, erhöll 3:e pris i en tävling som anordnades av Svenska ...
Sollerö Pensionärsförening

Sollerö Pensionärsförening

Efter att ha studerat protokoll från åren 1982-83 konstateras att den då på Sollerön befintliga ...
Sollerö sockenstuga

Sollerö sockenstuga

Anmodad att skriva om Sollerö gamla sockenstuga började jag forska i gamla protokoll för att få fram när den ...
Stig å i

Stig å i

Ä va jänn sunndas-fyrmidag, sumåm 1941. I va fämm år, sulld bi säkks a joln. Soli sken då i vaknät, å inggän va ...
Sturull en sockenspelman

Sturull en sockenspelman

"En stor liten man". Så kan man på goda grunder karakterisera Krång Olof Jöns­ son från Bengtsarvet, en ...
Till läsaren 2002

Till läsaren 2002

För omkring 80 år sedan gavs det ut en skrift på Sollerön som kallades Budkavlen Det var huvudsakligen Karl ...
Utanmyra småskola

Utanmyra småskola

Under senare halvan av 1800-talen när den obligatoriska folkskolan började gälla, var Utanmyra en av de ...