Gårdsnamnramsa från Sollerön

BUS å BOS å MÅS å MAS,
NISS å LISS å SMISS å SMASS å LASS.

WASS växer i en vik vid ett SUND.
Och från ett NÄS går en STRÖM
där vi ser ett stim av SMÅSIK som simmar mot LAND.

På STRAND, fri från LÅS och BOM,
kommer LEJON i full FLYKT
till en LUND av BJÖRK, ASP, ALM och LIND.

Från SUTTER-HÅLL hörs en LÄRKA drilla.
STOLT och GL AD flyger den över MYR och HED
till ett FALT där SARJONS liljor står i BLOM.

En STURAN BOCK går på bete i en ÅGÅ.
Vid BUD-gatu finns en TOMT
där det ligger en GAMBEL -gard.

På en STIKÅ där sitter en KÄCK PÖJK
och äter frukt i en PÄRON-gard.
På en TRAPP sitter en TUTVIG SKRADAR
och en KULÄR med FLINT så BLANK och LJUS under ätton,
å MILA dämm je STUR, GROV kelingg frå TÅLLA-gard.

Nu kommer en KALL som är BROTTARE
och kämpar med FYR och FLINTA. 
Från väster kommer en TROMB farande i full FRÄS.
Det blir både BL IXT och DUNDER.

Vid en BUD står en RULL-kall
och har fullt GÖRA med en SVARV.
Han måste fylla SKOP-behovet.

JÄRK från BOND-gard skall leda en kalv till BRÅMÅ-gard.
Den vill inte gå, utan låter höra temska BÖL,
men med ett par RAPP av en BJÖRKKVIST
går det utan KR.ÅNG-el.

Vid SOL -räjs rinner en BÄCK fram under en HÄLL,
som KLUCKAR så dält och som har BRÅTTOM utöver båckan,
men LÖV och dy blir till HINDERS för vidare flöden ner mot NÄSI-gard

Bus Maria Nilsson