1998

Den stora branden (Brändan)

Den stora branden (Brändan)

Första världskriget som pågått under tiden 1914-1918 hade satt stora delar av Europa i brand. Efter freden 1918 ...
Det fina förklädet

Det fina förklädet

Bus Stina Matsson, som i år fyller 102 år, har mycket att berätta om gamla tider. Nu vill jag vidarebefordra något ...
Dikter av elever i Sollerö skola

Dikter av elever i Sollerö skola

Skönt Jag tycker om att sovaför min kudde är så varm och sköntäcket är mjukt och sköntdet är så skönt att ...
Gesundabacken

Gesundabacken

eller berättelsen om vad den heta viljan kan åstadkomma Gesunda- Ryssa- och Solleröbor hade nästan gått man ur ...
Glimtar från 1997

Glimtar från 1997

Det är nyår igen och vi kan se tillbaka på ännu ett år som gått i gamla välkända spår med helg och vardag i skön ...
I fädrens spår

I fädrens spår

Under ett antal år har Sollerö Hushållningsgille arrangerat utflykter till gamla fäbodar och andra sevärda platser ...
Istorior

Istorior

Jätt tag va ä släjkä evanjelister jän å Soldn. Ä va möt boti Misjonsåjsi nästan vänn kvälld. Jänn åv kvälldum add ...
Kvännbullär

Kvännbullär

Kvännbullär - nyttåt å gått. Foto: Carin Wass. (30 bullär, undjifär)4 dl kvännmjöl*6 dl vatn Kok upp vatnä å ...
Mångbergs majstångsförening

Mångbergs majstångsförening

Vägskälet i fäboden, en vanlig mötesplats. Här restes den första stången i935. i ett Mångberg med gärdesgårdar, ...
Minnen från beredskapstiden

Minnen från beredskapstiden

"På grund av anbefalld försvarsåtgärd beordras ni att efter mottagande av denna order begiva Eder till.... " ...
Några funderingar om språkliga likheter

Några funderingar om språkliga likheter

Språk är något som fascinerar många människor. För några blir språkintresset så viktigt att vi ägnar oss åt det på ...
Norrviken

Norrviken

Norrviken är en del av Siljan och har en yta av ca 200 ha. Norrviken är i stort sett likvärdig med Olsnäsviken, ...
Revyer på Sollerön

Revyer på Sollerön

Revyspektakel vintertid och speciellt kring nyår har under långa tider varit en begivenhet på Sollerön som lockat ...
Soldbruni

Soldbruni

Under vintermånaderna i början av 1997 genljöd Sollerön av kraftiga dunkningar mellan ön och Gesunda och som ...
Sophie Magdalena 95 år

Sophie Magdalena 95 år

Sophie Boehne fyllde 95 år på juldagen 1997. Hon växlar snabbt om till soldmål när hon hör vilka som är i ...
Spunåkrok – en ovanlig souvenir

Spunåkrok – en ovanlig souvenir

För mycket länge sedan - minst sextio år - satt jag och plockade bland alla de små saker som låg i sybehörskorgen. ...
Till läsaren 1998

Till läsaren 1998

Under senare delen av 1930-talet var en grupp folklivsforskare från Nordiska Museet verksamma på Sollerön. De ...
Vattenkraft från Sollerösjöar

Vattenkraft från Sollerösjöar

Med eller utan (?) solleröbornas medgivande, nyttjade Siijansfors Bruk vattnet från de sjöar som avvattnas via ...
Vikingaskeppet BJORK

Vikingaskeppet BJORK

Det är ingen utopisk tanke att det skulle finnas ett vikingaskepp på Sollerön med hänsyn till den historiska ...