1996

Bälter Anders Trädgårdsmästaren

Under en följd av år har Sool-Öen presenterat någon person som på ett eller annat sätt gjort sig känd i bygden. I ...

Emigration

Migrationsåret 1996 I år är ett stort historie- och jubileumsprojekt på gång, som vill erinra om den betydelse ...

Ett skeppsbrott på Siljan

Siljan är alltjämt Dalarnas pärla, där den ligger omgärdad av folkrika socknar och blånande berg. Den är vacker ...

Lilly – min slingarvän

Lilly har gått bort. Trots att Lilly var gammal och hade all rätt till evig vila, kom beskedet som en chock för ...

Skogsbruk på 1800-talet

Om man skall beskriva skogsbrukets utveckling i Sverige så måste man kanske börja med att titta på 1700-talets ...

Skutor

Roddbåtar, storbåtar, kyrkbåtar, skutor och pråmar. Solleröns mest kända och berömda hantverk fram till våra dagar ...

Sollerömålet – ett Ovansiljansmål

Inledning Dialektsplittringen i Ovansiljan är som bekant stor. Man brukar till och med populärt säga att varje ...

Sollerön – ett svar i etern

Ett glatt svar, som många kommer ihåg från den manuellt skötta telefonväxelns tid. Den som kanske oftast svarade ...

Sutterfolk i Minnesota

Stor utvandrarskara i maj 1882 Den 12 maj 1882 lämnade skeppet Albano Göteborg med destinationen Hull i ...

Till läsaren 1996

Ett litet jubileum kan ibland kännas som ett stort. Ett sådant tillfälle infaller detta år när Solleröns egen ...