1996

Anna Norins minnen från 40-talets ofredsår

Anna Norins minnen från 40-talets ofredsår

Året som vi lämnat bakom oss hade en guldkant - visst kan vi väl kalla det så? Ett jubileum som gjorde att ...
Att fara bort och arbeta, Gustavsberg

Att fara bort och arbeta, Gustavsberg

Naturahushållningen gällde länge på Sollerön. Allteftersom kommunikationerna förbättrades kom det varor hit, och ...
Bälter Anders Trädgårdsmästaren

Bälter Anders Trädgårdsmästaren

Under en följd av år har Sool-Öen presenterat någon person som på ett eller annat sätt gjort sig känd i bygden. I ...
Emigration

Emigration

Migrationsåret 1996 I år är ett stort historie- och jubileumsprojekt på gång, som vill erinra om den betydelse ...
Ett skeppsbrott på Siljan

Ett skeppsbrott på Siljan

Siljan är alltjämt Dalarnas pärla, där den ligger omgärdad av folkrika socknar och blånande berg. Den är vacker ...
Fågelåret 1995

Fågelåret 1995

Fågelåret började på sedvanligt sätt med några försiktiga, men ack så hoppingivande, talgoxstrofer redan i ...
Flenaresan 1921

Flenaresan 1921

Vill nedteckna några rader från en härlig sommarfärdsom i minnets solskensglitter ger en skymt av sagans ...
Folkmusik från Sollerön

Folkmusik från Sollerön

Jag skulle bara bo i Mälardalen en kort stund, var det tänkt, men eftersom jag fastnade där tänkte jag att jag ...
Glimtar från 1995

Glimtar från 1995

Det bör nog betraktas som historiskt året 1995 därför att vi då blev EU-medlemmar, men så stora händelser platsar ...
Husmamsellens skottårsvisa

Husmamsellens skottårsvisa

1 Här, o män, ni anbud hafvaAf en giftasvuxen möSom är kristnad till GustafaAf en prest på Sollerö.Hon har suckat ...
Istorior

Istorior

Bus Per add såmän trafikbil förr i tidn. Jänn logdaskvälld stjussät ann någä lårker a Siljansnäs upå dans. Bälter ...
Lilly – min slingarvän

Lilly – min slingarvän

Lilly har gått bort. Trots att Lilly var gammal och hade all rätt till evig vila, kom beskedet som en chock för ...
Mejeriet i Åsen

Mejeriet i Åsen

Solleröns fäbodkultur var under en period en av de mest utvecklade i Dalarna, förmodligen även i hela ...
Resar Erik Andersson

Resar Erik Andersson

"Masnis Erik". Resar Erik Andersson Masnis Erik kallades han i dagligt tal och var född i den västra och nyaste ...
Skogsbruk på 1800-talet

Skogsbruk på 1800-talet

Om man skall beskriva skogsbrukets utveckling i Sverige så måste man kanske börja med att titta på 1700-talets ...
Skolgång och skolresa på 1920-talet

Skolgång och skolresa på 1920-talet

Vid en konfirmationsträff som hölls med anledning av att 65 år förflutit sedan vår konfirmation och första ...
Skutor

Skutor

Roddbåtar, storbåtar, kyrkbåtar, skutor och pråmar. Solleröns mest kända och berömda hantverk fram till våra dagar ...
Sollerömålet – ett Ovansiljansmål

Sollerömålet – ett Ovansiljansmål

Inledning Dialektsplittringen i Ovansiljan är som bekant stor. Man brukar till och med populärt säga att varje ...
Sollerön – ett svar i etern

Sollerön – ett svar i etern

Ett glatt svar, som många kommer ihåg från den manuellt skötta telefonväxelns tid. Den som kanske oftast svarade ...
Sutterfolk i Minnesota

Sutterfolk i Minnesota

Stor utvandrarskara i maj 1882 Den 12 maj 1882 lämnade skeppet Albano Göteborg med destinationen Hull i ...
Till läsaren 1996

Till läsaren 1996

Ett litet jubileum kan ibland kännas som ett stort. Ett sådant tillfälle infaller detta år när Solleröns egen ...