1992

Amundsarvet – byn som försvann

Amundsarvet – byn som försvann

"Det rökte blott tre rökar på Sold" - ett talesätt i folksägnen. I den muntliga traditionen om Solleröns första ...
Anders Holmer

Anders Holmer

Framför mig på skrivbordet ligger den gamla ordförandeklubban. Tänk om den i stället kunde minnas och berätta. De ...
Beredskapsminnen

Beredskapsminnen

Så kom det som man väntat på i flera veckor, det rekommenderade brevet som kallade till militärtjänst. Ordern ...
Bus Mats Persson, en frihetskämpe

Bus Mats Persson, en frihetskämpe

Prolog Dalarna, ett frihetens landskap. Vår svenska historieskrivning visar att de flesta yttringarna mot ...
Glimtar från 1991

Glimtar från 1991

Den vinter som inledde 1991 kan nog bäst beskrivas med det helsvenska ordet lagom. Snön kom i tillräcklig mängd ...
Husförhör

Husförhör

Tidevarv komma, och tidevarv försvinna. Tiderna förändras, om till det bättre eller sämre är svårt att förutsäga. ...
Invallningen, fiasko eller – ?

Invallningen, fiasko eller – ?

En stor del av åkerjorden på Sollerön var under nederbördsfattiga somrar utsatt för svår torka. Detta förde med ...
Istorior

Istorior

Bond Mas va tjörtjvärd å add egor upå mångg ställ å Soldn. Ä va ann så sald Yrjanggard i Bängsarvi a agronomim så ...
Karl Lärka

Karl Lärka

Karl Lärka föddes den 24 juli 1892 och i år erinras om etthundraårsminnet av hans födelse, bl.a. med ett ...
Långbanken – ett hundraårsminne

Långbanken – ett hundraårsminne

Vattenlederna, sjöar och vattendrag, var i äldre tider de naturliga samfärdslederna mellan de olika bygderna. Att ...
Rättelse och tillägg

Rättelse och tillägg

Förra årets artikel i Sool-Öen 1991 om "Gamla och nya folkvisor" har beskurits genom att noterna ej kommit med. ...
Resogästerna

Resogästerna

På femtiotalet fick solleröborna ett nytt ord att bekanta sig med, resogäster. I åtskilliga hem på Sollerön och ...
Såger Karl – en spelman

Såger Karl – en spelman

Den tid då sågen i Mångberg nyttjades som mest sköttes den under 40 år av en plikttrogen arbetsmyra som enligt ...
Till läsaren 1992

Till läsaren 1992

"Ett ord som en människa fäster sig vid kan verka i oberäknelig tid ... " Alf Henriksson Sool-Öen har gått in i ...
Ung på 50-talet

Ung på 50-talet

Pingsten 1949 konfirmerades vi, 1935 års årgång. Således begåvades Sollerön med ytterligare 17 "sturgåssär" och 18 ...
Vägröjaren

Vägröjaren

Predikan vid TV-gudstjänsten i Sollerö kyrka tredje söndagen i Advent den 15, dec 1991. En förutsättning för ...
Våren möts – för välsignad skörd

Våren möts – för välsignad skörd

Våra förfäder hade en kontakt med naturen, som gav dem en inblick i dess förborgade liv, som vi har svårt att ...
Vilse i Solleröskogen

Vilse i Solleröskogen

Sjutton år gammal var jag i december 1928 vid Säxen och högg timmer med min far och ytterligare några kamrater. På ...